Tentoonstelling. L'art de rien

Van 23 november 2023 tot en met 17 maart 2024 in de Centrale for contemporary art.

De collectieve tentoonstelling L'art de rien brengt - hoofdzakelijk Brusselse - kunstenaars en kunstenaressen samen die allen de gave bezitten van het kleinste gebaar en die een voorkeur hebben voor armoedig materiaal: ze hergebruiken of vervormen materiaal voor esthetische en poëtische doeleinden of geven een nieuw leven aan gewone gebruiksvoorwerpen die na gebruik doorgaans worden afgevoerd in de huishoudelijke chaos van de moderne wereld.

Deze selectie wordt aangevuld met de humor en poëzie uit het werk van François de Coninck en uit de collectie van hedendaagse curiositeiten van Galila Barzilaï Hollander. Van haar is bekend dat zij een grote passie heeft voor ongerijmde voorwerpen en dat haar verzameling internationaal getint is.

Externe site L'art de rien

Vind alle culturele evenementen van het Brussels Gewest op visit.brussels

Geef een grotere zichtbaarheid aan uw evenementen door ze in te geven op www.extranet.brussels

Tentoonstelling. L'art de rien
© Damien De Lepeleire, Homeless Barocco, 2018