Theater. Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu

Dit evenement is al voorbij

Op 3 en 4 december 2019 in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg.

Aan de hand van het wedervaren van een jonge vrouw die, net zoals zoveel anderen, op een dag alles achterliet om naar het Eldorado Europa te trekken, beleef je in de voorstelling de oversteek mee van mensen die van het recht op leven zijn beroofd. Met op de achtergrond voortdurend de vraag: rest er ons op dit continent nog wel menselijkheid op vlak van migratiebeleid?

Theater. Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu
© Alice Piemme