Tijdelijke opvang

Ouders kunnen hun kinderen ook gedurende enkele uren laten opvangen. Deze tijdelijke opvang bij de gemeente bestaat enkel in het Frans. Er zijn wel tijdelijke opvangplaatsen (in het Nederlands) via Actiris en het Centrum voor Kinderopvang Brussel.

Franstalige onthaalplaatsen (van de Stad Brussel)

Werkzoekenden

Werkzoekenden kunnen voor tijdelijke opvang van kinderen terecht in het Externe site kinderdagverblijf van Actiris.

Nederlandstalige tijdelijke kinderopvang

Externe site Kinderopvang in Brussel

ZIE OOK