Tips om afval te verminderen

Van 20 tot 28 november 2021 moedigt de Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV) iedereen aan tot bewustmakingsacties rond een duurzaam beheer van grondstoffen en afval. Aansluitend bij deze Europese Week wil de Stad Brussel een 'pioniersstad' worden op het vlak van zero afval.

De Stad zet daarvoor verschillende projecten op touw die leiden tot het verminderen, hergebruiken of recycleren van afval. Het meest recente initiatief is de website:

Dat platform biedt een heleboel algemene en praktische informatie: tips en tricks (zoals recepten voor schoonmaakproducten), nieuwtjes, workshops, leuke adressen en evenementen in Brussel.

Gemaakt 17/11/2021 (bewerkt op 08/03/2022)

ZIE OOK