attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Tips om afval te verminderen

Van 21 tot 29 november 2022 moedigt de Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV) iedereen aan tot bewustmakingsacties rond een duurzaam beheer van grondstoffen en afval. Aansluitend bij deze Europese Week wil de Stad Brussel een 'pioniersstad' worden op het vlak van zero afval.

De Stad zet daarvoor verschillende projecten op touw die leiden tot het verminderen, hergebruiken of recycleren van afval. Het platform Zero afval Brussel biedt een heleboel algemene en praktische informatie: tips en tricks (zoals recepten voor schoonmaakproducten), nieuwtjes, workshops, leuke adressen en evenementen in Brussel.

Gemaakt 17/11/2021 (bewerkt op 26/10/2022)

AGENDA

     

    ZIE OOK