Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Toekenning van adressen op het grondgebied van de Stad Brussel

Alleen de Stad Brussel is bevoegd om de huis- en busnummers op haar grondgebied vast te stellen, te wijzigen of te schrappen. De toekenning volgt het reglement inzake de toekenning van adressen.

Beschrijving en procedure voor het indienen van uw aanvraag

Wilt u een huisnummer aanvragen? Voorbeelden: nieuwbouw, wijziging van de toegang tot een bestaand gebouw, splitsing van een eigendom,...

en/of busnummers? Voorbeelden: nieuw gebouw met meerdere eenheden (woningen, winkels, kantoren,...), wijziging van het aantal eenheden in het gebouw

Stappen:

  1. Stuur een e-mail naar urb.num@brucity.be of een brief gericht aan de dienst Stedenbouw - Directie Plan, Anspachlaan 6 - 1000 Brussel met vermelding van het onderwerp van uw aanvraag, de beschrijving van het gebouw en de ligging ervan
  2. Uw verzoek wordt geanalyseerd
  3. De voorgestelde nummering wordt voorgesteld aan het College ter goedkeuring
  4. Na de goedkeuring ontvangt u een ondertekende brief ter bevestiging van de nummering

Reglement