Verstoorde dienstverlening op maandag 6 december

Op maandag 6 december 2021 is de dienstverlening aan de loketten van het Administratief centrum en de verbindingsbureaus verstoord door syndicale acties. Het verbindingsbureau van Neder-Over-Heembeek is gesloten. U kan altijd uw documenten online aanvragen of een afspraak maken. Er worden ook storingen verwacht op het bus-, tram- en metronet van de MIVB.

 

Toekenning van adressen op het grondgebied van de Stad Brussel

Alleen de Stad Brussel is bevoegd om de huis- en busnummers op haar grondgebied vast te stellen, te wijzigen of te schrappen. De toekenning volgt het reglement inzake de toekenning van adressen.

Beschrijving en procedure voor het indienen van uw aanvraag

Wilt u een huisnummer aanvragen? Voorbeelden: nieuwbouw, wijziging van de toegang tot een bestaand gebouw, splitsing van een eigendom,...

en/of busnummers? Voorbeelden: nieuw gebouw met meerdere eenheden (woningen, winkels, kantoren,...), wijziging van het aantal eenheden in het gebouw

Stappen:

  1. Stuur een e-mail naar urb.num@brucity.be of een brief gericht aan de dienst Stedenbouw - Directie Plan, Anspachlaan 6 - 1000 Brussel met vermelding van het onderwerp van uw aanvraag, de beschrijving van het gebouw en de ligging ervan
  2. Uw verzoek wordt geanalyseerd
  3. De voorgestelde nummering wordt voorgesteld aan het College ter goedkeuring
  4. Na de goedkeuring ontvangt u een ondertekende brief ter bevestiging van de nummering

Reglement