Toekomst van de wijken Heizel, Defensie en Maximiliaan-Vergote?

Perspective.brussels werd belast met de studie naar de toekomst van de wijken Heizel, Defensie en Maximiliaan-Vergote (Richtplannen van Aanleg - RPA). Er worden openbare vergaderingen georganiseerd op dinsdag 17 september 2019.

Doe mee!

Van 2 september tot 17 oktober 2019 kan iedereen ook zijn opmerkingen en suggesties sturen. Meer details hierover en over de openbare vergaderingen:

Voor bijkomende informatie, het maken van een afspraak of uitnodigingen voor de openbare vergadering:

Ministeriële besluiten

De ministeriële besluiten over de uitwerking van de verschillende RPA's, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

Meer info?

Gemaakt 11/07/2019 (bewerkt op 28/08/2019)

AGENDA

 
Toekomst van de wijken Heizel, Defensie en Maximiliaan-Vergote?