Toekomst van de wijken Heizel, Defensie en Maximiliaan-Vergote?

Perspective.brussels werd belast met de studie naar de toekomst van de wijken Heizel, Defensie en Maximiliaan-Vergote (Richtplannen van Aanleg - RPA). Er worden openbare vergaderingen georganiseerd om de perimeter, diagnose, uitdagingen en doelstellingen voor elke wijk te bespreken.

Hoe deelnemen?

Om deel te nemen en uw opmerkingen en suggesties kenbaar te maken, kunt u een uitnodiging vragen:

Ministeriële besluiten

De ministeriële besluiten over de uitwerking van de verschillende RPA's, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

Meer info?

Gemaakt 11/07/2019 (bewerkt op 12/07/2019)
Toekomst van de wijken Heizel, Defensie en Maximiliaan-Vergote?