Maatregelen coronavirus

 

Uw mening over de toekomst van de Stalingradlaan?

De Stad Brussel vraagt naar uw opmerkingen en suggesties over het voorontwerp voor de heraanleg van de Stalingradlaan. Uw reacties zijn welkom tot 28 februari 2021.

Na de MIVB-werken voor het nieuwe station Toots Thielemans ( aanleg van metrolijn 3) plant de Stad Brussel een heraanleg van gevel tot gevel van de Stalingradlaan (tussen de Zuidlaan en het Rouppeplein). Uw mening wordt gevraagd na de oprichting van het burgerpanel om de stad te begeleiden, de enquête die online al werd gelanceerd en de ontmoeting met de hele wijk op 21 januari.

Uw mening?

Uw reacties zijn welkom tot 28 februari 2021, op:

Vergunning en werken?

Het project voor de stedenbouwkundige vergunning zal in de loop van 2021 worden voorbereid om de vergunning in 2022 te hebben. De werken zouden begin 2023 moeten starten, na de technische bovengrondse werken van de MIVB.

Presentatie van het project

Gemaakt 26/01/2021 (bewerkt op 26/01/2021)

ZIE OOK