Toeristische logies registreren

De uitbating van een toeristisch verblijf (hotel, gastenkamer, jeugdherberg of logies bij de bewoner) kan worden toegestaan onder bepaalde voorwaarden.

De eerste voorwaarde is het registreren van uw verblijf bij Brussel Economie en Werkgelegenheid:

In het kader van deze registratie geeft de Stad Brussel de volgende 2 attesten af, die moeten worden opgestuurd naar Brussel Economie en Werkgelegenheid:

Dit attest moet met prioriteit bij de administratie worden aangevraagd, omdat het bepalend is voor de rest van de registratieprocedure. In deze fase gaat de administratie na of de voorgestelde toeristische logiesactiviteit in overeenstemming is met de verschillende stedenbouwkundige voorschriften die op het grondgebied van de stad Brussel van kracht zijn.

Het verzoek moet verzonden worden:

  • per aangetekend schrijven, naar het volgende adres: Stad Brussel, Departement Stadsontwikkeling, Hallenstraat 4 - 1000 Brussel.
  • Gelijktijdig kan een kopie van uw dossier naar het volgend e-mailadres gestuurd worden: urb.controle@brucity.be

Uw dossier wordt slechts volledig beschouwd als het aanvraagformulier correct is ingevuld en de plannen van het pand waarin het toeristisch logies wordt uitgebaat zijn bijgevoegd.

Voor elke aanvraag worden 300 euro dossierkosten aangerekend.

Om de naleving van de veiligheidsnormen in toeristische logies op het grondgebied van de stad Brussel te verzekeren, moeten uitbaters een aanvraag indienen voor een brandveiligheidsattest dat om de 5 jaar moet worden verlengd.

Toeristische logies met een capaciteit van minder dan 10 personen

​​U baat een toeristisch logies uit met een capaciteit van minder dan 10 personen:

In dat geval moet uw aanvraagformulier vergezeld zijn van keuringsattesten van uw elektrische, gas- en verwarmingsinstallaties die door een erkende instantie zijn afgeleverd en van minder dan 2 jaar geleden dateren.

Toeristische logies met een capaciteit van 10 personen of meer

​​U baat een toeristisch logies uit met een capaciteit van 10 personen of meer:

In dat geval moet u ons uw aanvraagformulier versturen zodat wij een bezoek aan uw instelling door de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH) kunnen regelen. Na dit bezoek stelt de DBDMH een verslag op dat als basis dient voor ons brandveiligheidsattest.

De aanvraag moet verzonden worden:

  • per aangetekende brief, geadresseerd aan de Burgemeester op het volgende adres: Administratief Centrum Brucity, Hallenstraat 4 - 1000 Brussel.
  • Gelijktijdig kan een kopie van uw dossier opgestuurd worden naar het volgende e-mailadres: urb.controle@brucity.be

Uw aanvraag wordt slechts volledig beschouwd als het aanvraagformulier correct is ingevuld.

Voor elke aanvraag tot controle van de brandveiligheid (minder dan 10 personen) worden 125 euro dossierkosten aangerekend, en 500 euro voor elke aanvraag rond de naleving van de brandvoorschriften (meer dan of gelijk aan 10 personen).

Meer info?

Toeristische logies registreren