Maatregelen coronavirus

 

Toiletplan

De Stad Brussel lanceert haar Toiletactieplan. Dat plan omvat diverse initiatieven om het aantal toiletten en urinoirs aanzienlijk te verhogen.

Momenteel zijn er 29 urinoirs en 14 toiletten (10 van de Stad Brussel en 4 van de MIVB) toegankelijk op het grondgebied van de Stad. Het Toiletplan voorziet in enkele concrete acties om het aantal toegankelijke toiletten te verhogen:

Toiletten en urinoirs

Acht toiletten vormen een aanvulling op de toiletten die door de MIVB zijn gepland (2 in 2021, meerdere in 2022):

  • 2 nieuwe klassieke toiletten worden in 2021 geïnstalleerd in de Putterijstraat en de Zespenningenstraat
  • 2 nieuwe droogtoiletten worden in 2021 geïnstalleerd op de Prins Leopoldsquare en in het Ter Kamerenbos
  • 2 nieuwe klassieke toiletten worden in 2022 geïnstalleerd aan de Antwerpsepoort en de Kapellemarkt
  • 2 nieuwe droogtoiletten worden in 2022 geïnstalleerd in het Egmontpark en in een ander park in Brussel

Netwerk 'Gastvrije toiletten'

In samenwerking met de horeca, winkeliers en culturele en openbare ruimtes wordt er ook een netwerk van 'Gastvrije toiletten' opgezet. Ze worden uitgenodigd om hun toiletten open te stellen voor het grote publiek. Hierdoor komen er 50 toiletten extra ter beschikking.

Uritrottoirs

Er zullen 'uritrottoirs' worden ingezet om een oplossing te bieden voor verschillende 'zwarte punten'. Uritrottoirs zijn mobiele urinoirs die plekken waar nu regelmatig wordt wildgeplast schoon moeten houden.
Er worden 10 uritrottoirs verdeeld over de Vijfhoek.

Uritrottoir

In zones waar uritrottoirs geen oplossing bieden zullen de muren dankzij een waterafstotende verf en aquadrains beter worden beschermd en zal er vaker en efficiënter worden schoongemaakt om geuroverlast en herhaalde vervuiling te voorkomen. Er werden 14 locaties geïdentificeerd die worden aangepakt.

Tijdelijke toiletten

Er worden tijdelijke en mobiele toiletten geïnstalleerd op specifieke plaatsen zoals het Vossenplein. Vijf toiletten in 'festival'-stijl worden verdeeld over de stad.

Zichtbaarheid toiletten

De zichtbaarheid van de toiletten in de openbare ruimte wordt verbeterd:

  • Aan de bestaande informatiepalen voor voetgangers komt specifieke bewegwijzering
  • Op de kaart met de toiletten worden ook de etablissementen van het netwerk 'Gastvrije toiletten' opgenomen
Gemaakt 04/03/2021 (bewerkt op 06/07/2021)