attention!

MyBXL niet beschikbaar van 20u tot 22u30

Op dinsdag 23 april 2024 zijn er onderhoudswerken aan het burgerportaal Externe site MyBXL. Het portaal en zijn tool om een afspraak te maken via deze website zijn daardoor niet beschikbaar van 20u tot 22u30.

 

Toiletplan

De Stad Brussel lanceert haar Toiletactieplan. Dat plan omvat diverse initiatieven om het aantal toiletten en urinoirs aanzienlijk te verhogen.

Er zijn meerdere urinoirs en toiletten beschikbaar op het grondgebied van de Stad. Het Toiletplan voorziet in enkele concrete acties om het aantal toegankelijke toiletten te verhogen:

Toiletten en urinoirs

In aanvulling op de toiletten die reeds door de MIVB zijn gepland, worden er 8 bijkomende openbare toiletten geplaatst:

  • 2 nieuwe semi-zelfreinigende toiletten worden in 2022 geplaatst aan de Magdalenasteenweg en het Fontainasplein
  • 2 nieuwe droogtoiletten worden in 2022 geplaatst op de Prins Leopoldsquare en in het Ter Kamerenbos
  • 2 nieuwe semi-zelfreinigende toiletten worden in 2023 geplaatst aan de Antwerpsepoort en in de Koolstraat
  • 2 nieuwe droogtoiletten worden in 2023 geplaatst in het Verregatpark en in de groene zone aan de Versailleslaan

Netwerk 'Gastvrije toiletten'

In samenwerking met de horeca, winkeliers en culturele en openbare ruimtes wordt er ook een netwerk van 'Gastvrije toiletten' opgezet. Ze worden uitgenodigd om hun toiletten open te stellen voor het grote publiek. Hierdoor komen er 50 toiletten extra ter beschikking.

Uritrottoirs

Er zullen 'uritrottoirs' worden ingezet om een oplossing te bieden voor verschillende 'zwarte punten'. Uritrottoirs zijn mobiele urinoirs die plekken waar nu regelmatig wordt wildgeplast schoon moeten houden.
Er worden 10 uritrottoirs verdeeld over de Vijfhoek.

Uritrottoir

In zones waar uritrottoirs geen oplossing bieden zullen de muren dankzij een waterafstotende verf en aquadrains beter worden beschermd en zal er vaker en efficiënter worden schoongemaakt om geuroverlast en herhaalde vervuiling te voorkomen. Er werden 14 locaties geïdentificeerd die worden aangepakt.

Tijdelijke toiletten

Waar nodig worden er tijdelijke en mobiele toiletten geplaatst op specifieke plaatsen zoals aan de Akenkaai.

Zichtbaarheid toiletten

De zichtbaarheid van de toiletten in de openbare ruimte wordt verbeterd:

  • Aan de bestaande informatiepalen voor voetgangers komt specifieke bewegwijzering
  • Op de kaart met de toiletten worden ook de deelnemers van het netwerk 'Gastvrije toiletten' opgenomen
Gemaakt 04/03/2021 (bewerkt op 30/03/2023)
Toiletplan