Uitbreiding Atheneum Les Pagodes

Wat is het?

De Stad Brussel bouwt een uitbreiding van het Atheneum Les Pagodes. De werken begonnen begin 2024.

De uitbreiding wordt gebouwd op de huidige site van het Atheneum Karel Buls, dat wordt verplaatst naar een nieuw gebouw binnen het Nederlandstalige complex aan de Mutsaardlaan.

Alles is bedacht met het oog op duurzame ontwikkeling: de bouwplaats is ontworpen om 'schoon' en bijzonder waterbesparend te zijn. Er is bijzondere aandacht besteed aan afval, de keuze van materialen en structuren is gemaakt in functie van de koolstofimpact. Een deel van de materialen die tijdens de sloop worden teruggewonnen, worden gerecycleerd en/of getransformeerd. De opvang van regenwater en het gebruik van zonnepanelen zijn eveneens gepland.

Zoals bij alle nieuwbouw in de Stad zal de site ook voor 100% toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit. Het project bevordert een zachte mobiliteit dankzij een goede verbinding met de trottoirs en fietspaden die aan de site grenzen. Het aantal fietsenstallingen wordt uitgebreid tot een honderdtal, naast de inplanting van oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Uitbreiding Atheneum Les Pagodes

© ALTER - Atelier d'Architecture & d'Ingénierie - Bruxelles

Met welk doel?

De werken zijn geprogrammeerd om de opvangcapaciteit van de scholen in de Stad verder te vergroten. De uitbreiding van bijna 4000 m² (klaslokalen, sportzaal en omgeving van de site) doet de schoolbevolking in het Atheneum Les Pagodes toenemen met 540 leerlingen, tot een totale populatie van 1250 leerlingen.

De school wordt volledig geïntegreerd in het weefsel van de wijk. De omnisportzaal en de eetzaal zullen buiten de schooluren beschikbaar zijn voor de bewoners en de verenigingen van de wijk.

Uitbreiding Atheneum Les Pagodes

© ALTER - Atelier d'Architecture & d'Ingénierie - Bruxelles

Uitbreiding Atheneum Les Pagodes

© ALTER - Atelier d'Architecture & d'Ingénierie - Bruxelles

Uitbreiding Atheneum Les Pagodes

© ALTER - Atelier d'Architecture & d'Ingénierie - Bruxelles

Uitbreiding Atheneum Les Pagodes
© ALTER - Atelier d'Architecture & d'Ingénierie - Bruxelles

Evolutie

Lancering