Uitbreiding terras (horeca)

Uitbreidingen van een terras (horeca) kunnen elk jaar worden toegestaan in het kader van de klassieke terrasvergunningen.

Terrasuitbreidingen kunnen worden aangevraagd door de uitbaters in hun jaarlijkse terrasvergunning en worden toegestaan van april tot eind september, volgens de voorschriften en tarieven van het terrasreglement.

Hoe aanvragen?

Handelaars kunnen bij de cel Horeca een verzoek indienen voor een seizoensverlenging van het terras:

Premie voor de uitbreiding van een terras

De Stad Brussel kan een premie toekennen voor de montage en demontage van een terrasuitbreiding op parkeerplaatsen.

Hoe aanvragen?

Meer info?