Uittreksel Strafregister

Het uittreksel uit het Strafregister is een document dat uw eventuele veroordelingen vermeldt. Het is ook bekend als het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden.

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

  • Identiteitsbewijs (+ volmacht (PDF, 217.92 KB) en een kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag wordt gedaan door een derde. Opgelet, de volmacht dient enkel voor de aanvraag van het uittreksel. Het uittreksel zelf wordt met de post naar de woonplaats van de betrokken persoon gestuurd.)

Tarief

  • Gratis

Wachttijd

  • Maximaal 5 werkdagen