attention!

Onderhoud MyBXL en telefonische bereikbaarheid

Door onderhoudswerken is het burgerportaal Externe site MyBXL niet beschikbaar van vrijdag 2 december om 13u tot en met zaterdag 3 december 2022 om 7u30. Op zaterdag 3 december zijn er nog onderbrekingen mogelijk. Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel naar het nieuwe Administratief Centrum Brucity (op 12 december 2022) kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Uittreksel Strafregister

Het uittreksel uit het Strafregister is een document dat alle eventuele veroordelingen van een persoon vermeldt. Het is ook bekend als het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden.

Alleen online aanvragen:

  • via MyBXL
  • bij absolute noodzaak: aan het loket en op afspraak via 02 279 62 20

Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd:

  • Model 595: basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 is (art. 595 Wetboek van Strafvordering)
  • Model 596-1: model voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward,... of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning.
  • Model 596-2: model voor het uitoefenen van 'een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt' (art. 596, tweede lid, Wetboek van Strafvordering).

Voorwaarden

Gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel.

Hoe aanvragen?

  • Online via MyBXL
  • Aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel of de verbindingsbureaus van Laken, Louiza en Neder-Over-Heembeek

Vereiste documenten

  • Identiteitsbewijs (+ volmacht (PDF, 217.92 KB)) en een kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon als de aanvraag wordt gedaan door iemand anders. Opgelet, de volmacht dient enkel voor de aanvraag van het uittreksel. Het uittreksel zelf wordt met de post naar de woonplaats van de betrokken persoon gestuurd.)

Tarief

  • Gratis
  • 20 euro voor de legalisatie als het document voor in het buitenland (buiten de Europese Unie) dient

Levertijd

Als het uittreksel voor in België dient: onmiddellijk (behalve voor een model bestemd voor de uitoefening van een activiteit die contacten met minderjarigen inhoudt: 5 werkdagen).

Als het uittreksel voor in het buitenland dient (buiten de Europese Unie): 5 werkdagen.

ZIE OOK