URBiNAT Neder-Over-Heembeek

Wat is het?

URBiNAT is een Europees project dat focust op de heropleving en de integratie van achtergestelde buurten in Europese steden. Een ingreep in de stedelijke omgeving dus, dankzij 'natuurgebaseerde' oplossingen op een participatieve manier aangebracht door de buurtbewoners en -verenigingen van de betrokken wijk.

De wijken Versailles en Mariëndaal in Neder-Over-Heembeek maken momenteel deel uit van dit Europese project.

Met welk doel?

Tegen 2023 werkt men het stedenbouwkundig plan uit op basis van een analyse van de wijken via participatieve workshops. Dat alles kan diverse vormen aannemen, zoals de herinrichting van groene ruimten, acties voor meer actieve mobiliteit, en projecten rond sociale cohesie of sociale en solidaire economie.

URBiNAT Neder-Over-Heembeek
© urbinat.eu

Evolutie

Ontwerp