Uw groene energie delen

Produceert u meer groene stroom dan u verbruikt? En wilt u dit overschot aan uw buren verkopen in plaats van het weer op het net te zetten? Leefmilieu Brussel helpt u daarbij met gratis begeleiding.

Collectief zelfverbruik van lokaal geproduceerde en verbruikte elektriciteit is immers een veelbelovende manier om de energietransitie voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken.

Zonnepanelen

Als u zonnepanelen hebt, kunt u uw eigen productie verbruiken, maar gaat de overtollig geproduceerde elektriciteit nu nog terug naar het net. Door een zogenaamde 'energiegemeenschap' op te richten, om de productie te bundelen en het verbruik te synchroniseren, kunt u uw overschot aan energie delen met de buurt tegen een tarief dat voor alle partijen interessant is.

Het principe van collectief zelfverbruik kunt u ook toepassen op andere bronnen van groene stroom. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben fotovoltaïsche installaties echter het grootste productiepotentieel.

Gratis begeleiding

Om u hierbij te helpen, biedt Leefmilieu Brussel een specifieke, gratis begeleiding:

Gemaakt 01/07/2022 (bewerkt op 10/05/2023)

AGENDA

     

    ZIE OOK

    Uw groene energie delen