Uw handelszaak toegankelijk maken?

De Brusselse vzw Kinumai ontwikkelde een oplossing om personen met beperkte mobiliteit (PBM) vlot toegang te geven tot winkels, cafés en restaurants: een draag- en opvouwbare aluminium drempelhulp of oprijplaat.

Hebt u een handelszaak en wilt u die toegankelijker maken voor rolstoelgebruikers? Een handelaar die deze drempelhulp aankoopt, verschijnt als rolstoeltoegankelijke zaak op een kaart:

Voorwaarden?

Kinumai levert momenteel enkel op het grondgebied van de Stad Brussel (1000 - 1020 - 1120 - 1130).

Prijs?

Prijs van de drempelhulp, inclusief plaatsing: 350 euro.

Hoe aanvragen?

Gemaakt 02/02/2022 (bewerkt op 02/02/2022)
Uw handelszaak toegankelijk maken?
© www.kinumai.be