attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit 2022

Dit evenement is al voorbij

Van 1 tot en met 15 oktober 2022 op verschillende plaatsen in Brussel. De openingsavond vindt plaats op vrijdag 30 september (in het Stadhuis).

De Veertiendaagse van de Solidariteit wordt georganiseerd door de Stad Brussel met een dertigtal Brusselse verenigingen die betrokken zijn bij projecten van internationale solidariteit. Kom naar de verschillende activiteiten die tijdens het festival plaatsvinden: conferenties, vertoningen, debatten, tentoonstellingen, workshops, shows,... De toegang is gratis en er zijn activiteiten voor alle doelgroepen.

Globalisering

De editie 2022 staat in het teken van 'Globalisering: onrecht en kansen'. Tijdens de evenementen wordt gezocht naar antwoorden op volgende vragen:

  • Hoe kunnen we denken over economische overgang door gebruik te maken van de mogelijkheden die de globalisering biedt?
  • Hoe kan een paradigmaverschuiving naar een eerlijker en duurzamer geglobaliseerde economie tot stand worden gebracht?
  • Hoe kunnen we de werknemers in de wereld hun waardigheid teruggeven door hen niet langer als een vulgaire productiefactor te beschouwen?
  • Hoe kunnen we het werk, de ontwikkeling van kennis door uitwisseling en de bijdragen van burgers over de hele wereld vergemakkelijken?
  • Hoe kunnen de mogelijkheden van de mondialisering worden benut voor effectievere democratieën en een grotere betrokkenheid van de burgers bij het publieke debat?
  • Hoe kan worden voorkomen dat transnationale ondernemingen staten verzwakken door ze met elkaar te laten concurreren en zo de sociale en milieuregelgeving naar beneden halen?

Programma

Het gedetailleerde programma is te vinden op:

Affiche - Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit 2022

AGENDA