Vergadering van de Overlegcommissie op 12 juli 2022

Dit evenement is al voorbij

Op dinsdag 12 juli 2022, om 9u, digitaal via het platform Zoom.

De Overlegcommissie geeft advies over kwesties die betrekking hebben op de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Elke vergadering van de Commissie bevat een openbare zitting waar iedereen die het wenst zich kan uitdrukken (aanvrager, inwoners, verenigingen, leden van de Commissie). Wie gehoord wil worden, moet wel een schriftelijke aanvraag indienen.

Tijdens de zittingen gelden tevens volgende regels:

  • Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie
  • In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot 2 per petitie, per wijkcomité of per vereniging
  • Enkel de personen in het bezit van een uitnodiging worden toegelaten tot de overlegcommissie
  • Het aantal personen dat de aanvrager begeleidt of vertegenwoordigt, wordt strikt beperkt tot 2, de architect meegerekend