Vergadering van de Overlegcommissie op 17 december 2019

Dit evenement is al voorbij

Op dinsdag 17 december 2019 om 9u in het Administratief centrum van de Stad Brussel.

De Overlegcommissie geeft advies over kwesties die betrekking hebben op de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Elke vergadering van de Commissie bevat een openbare zitting waar iedereen die het wenst zich kan uitdrukken (aanvrager, inwoners, verenigingen, leden van de Commissie). Wie gehoord wil worden, moet wel een schriftelijke aanvraag indienen.

Vergadering van de Overlegcommissie op 17 december 2019