Vergadering van de Overlegcommissie op 19 oktober 2022

Dit evenement is al voorbij

Op woensdag 19 oktober 2022, om 9u, in het Stadhuis van Brussel (Militiezaal).

De Overlegcommissie geeft advies over kwesties die betrekking hebben op de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Elke vergadering van de Commissie bevat een openbare zitting waar iedereen die het wenst zich kan uitdrukken (aanvrager, inwoners, verenigingen, leden van de Commissie). Wie gehoord wil worden, moet wel een schriftelijke aanvraag indienen.

Opgelet: enkel de personen in het bezit van een uitnodiging worden toegelaten tot de Overlegcommissie.

Deel  

Vergadering van de Overlegcommissie op 19 oktober 2022