Vergadering van de Overlegcommissie op 19 september 2023

Dit evenement is al voorbij

Op dinsdag 19 september 2023, om 9u, in het Administratief Centrum Brucity (Agorazaal).

De Overlegcommissie geeft advies over kwesties die betrekking hebben op de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Elke vergadering van de Commissie bevat een openbare zitting waar iedereen die het wenst zich kan uitdrukken (aanvrager, inwoners, verenigingen, leden van de Commissie). Wie gehoord wil worden, moet wel een schriftelijke aanvraag indienen.

Opgelet: enkel de personen in het bezit van een uitnodiging worden toegelaten tot de Overlegcommissie.

Agenda van de Overlegcommissie

Deel  

Vergadering van de Overlegcommissie op 19 september 2023