Vergunning voor het bezetten van een standplaats op een kermis

Een kermis is elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de Stad om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.

Een kermisactiviteit is elke verkoop, het aanbieden voor verkoop of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.

Dit zijn voornamelijk de kermissen in Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en de wijkkermissen en soortgelijke evenementen.

Foorkramers kunnen een contract van 5 jaar krijgen voor een standplaats of ze kunnen zich kandidaat stellen telkens wanneer er plaatsen vrijkomen.

De standplaatsen worden toegewezen per abonnement met een contract van 5 jaar dat kan worden vernieuwd. Om een abonnement te krijgen worden regelmatig oproepen tot kandidatuurstelling gepubliceerd door de Stad Brussel op Ambulante handel van de Stad Brussel.

  • In het bezit zijn van de kaart van een machtiging ambulante handel ('leurkaart')
  • Andere voorwaarden: zie reglement

Via een oproep tot kandidatuurstelling, gepubliceerd op de website van de Stad.

Zie oproep tot kandidatuurstelling

De heffingen van de verschillende standplaatsen zijn gedefinieerd in  bijlage 3 (PDF, 1.94 MB) van het Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten van de Stad Brussel.

ZIE OOK