Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Verklaring van wettelijk samenwonen

Het wettelijk samenwonen is een juridische schikking waarbij 2 personen zich kunnen laten registreren als wettelijk samenwonenden voor de ambtenaar van Burgerlijke stand van hun verblijfplaats.

Voorwaarden

  • Meerderjarig zijn en in staat zijn een contract aan te gaan
  • Niet gehuwd zijn of verbonden door een wettelijke samenwoning met een derde
  • Samen verblijven als gezin op hetzelfde adres

Hoe aanvragen?

  • Aan het loket (de aanwezigheid van de twee samenwonenden is verplicht)

Vereiste documenten

  • Identiteitsdocumenten
  • Getuigschriften waaruit de afwezigheid van een huwelijk of reeds bestaande wettelijke samenwoning blijkt

Tarief

  • 25 euro (betaling enkel via Bancontact)

Wachttijd

Als u een definitief verblijfsrecht hebt in België, zal de registratie van wettelijke samenwoning onmiddellijk gebeuren zodra de nodige documenten aangemaakt zijn.

Einde van het wettelijk samenwonen

Er kan een einde gemaakt worden aan het wettelijk samenwonen, hetzij:

  • door onderlinge toestemming
  • door het huwelijk of door het overlijden van één van de samenwonenden
  • eenzijdig door één van de samenwonenden door middel van een schriftelijke verklaring overhandigd tegen ontvangstbewijs aan de ambtenaar van de Burgerlijke stand. Het opheffen van de overeenkomst zal daarna moeten betekend worden aan de andere partij door een gerechtsdeurwaarder. Deze procedure wordt verricht door het gemeentebestuur op kosten van de aanvrager. Als de procedure afgerond is, wordt de beëindiging officieel ingeschreven in het bevolkingsregister en treedt dit einde in werking.