Vertrek naar het buitenland (schrapping)

Als je van plan bent het Belgische grondgebied te verlaten om je in een ander land te vestigen, moet je je vertrek melden aan de dienst Bevolking. Op deze manier kan het vertrek worden geregistreerd in de bevolkingsregisters. Je krijgt dan het Bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters (model 8).

Voorwaarden?

Wonen op het grondgebied van de stad Brussel (hoofdverblijfplaats)

Hoe aangeven?

De procedure is dezelfde voor Belgische en buitenlandse burgers.

Dit is de laatste administratieve stap die de dag voor vertrek moet worden uitgevoerd.

Je kan je vertrek melden:

Vereiste documenten

Identiteitskaart of verblijfstitel

Tarief

Gratis

Levertijd

Onmiddellijk

Sociale bescherming in het buitenland?

Meer info over je rechten:

Externe site Overzeese sociale zekerheid

ZIE OOK