Vluchtelingen thuis opvangen?

Het CALM-programma (Comme A La Maison - Zoals thuis) van de vereniging SINGA wil vluchtelingen in contact brengen met mensen die tijdelijk opvang kunnen bieden. De vereniging is momenteel op zoek naar mensen in Brussel die een vluchteling onderdak willen geven.

Elke Brusselaar die een logeerkamer heeft en die een verrijkende culturele uitwisseling wil hebben, kan voor een periode van 3 tot 9 maanden de deur openen voor een persoon met de status van vluchteling. Tijdens de hele duur van de opvang biedt SINGA bovendien begeleiding.

Succesvolle integratie

Deze opvang is voor de vluchteling een kans om vertrouwd te raken met de gewoonten en tradities van het Belgische leven. Het onthaal helpt vluchtelingen om een sociaal netwerk op te bouwen en om zich rustig te richten op hun nieuwe leven in België: een permanent onderkomen, werk zoeken, onderwijs of een beroepsopleiding volgen, ondernemerschap,... Kortom, het bevordert een succesvolle integratie.

Meer informatie:

Gemaakt 16/05/2019 (bewerkt op 16/05/2019)
Vluchtelingen thuis opvangen?