Vóór de indiening van een aanvraag tot milieuvergunning (-attest)

Vooraleer een aanvraag tot milieuvergunning (-attest) in te dienen, is het belangrijk zich goed in te lichten over de regelgeving en over de regels en procedures die van toepassing zijn op het project. Het is eveneens noodzakelijk de rechtstoestand te bepalen en de beschikbare archieven over het betrokken goed te raadplegen.

Opgelet: het loket Stedenbouw is uitzonderlijk gesloten op dinsdag 27 en donderdag 29 augustus 2019. Het indienen van vergunningsaanvragen of andere documenten is dan niet mogelijk en er worden ook geen afspraken vastgelegd voor het bekomen van technische stedenbouwkundige inlichtingen.

Op de website van Leefmilieu Brussel (BIM)

Bij de Stad Brussel:

De raadpleging van de archieven gebeurt uitsluitend op afspraak. Gelieve daarvoor onderstaand formulier volledig ingevuld terug te sturen naar: urb.archieven@brucity.be

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden na voorafgaande betaling van een vergoeding.