Voorleesuurtje Bibliotheek Brussel-Laken

Op woensdag 27 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni en 22 juni 2022, van 15u tot 16u, in de Openbare Bibliotheek Brussel-Laken.

De bib van Brussel-Laken, de Nederlandstalige bibliotheek van de Stad Brussel, organiseert voorleesuurtjes voor kinderen van 4 tot 8 jaar.