Wat is een Schoolcontract?

Het Schoolcontract is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing. Het wil schoolbuurten in Brussel opwaarderen en de relatie tussen scholen en hun omgeving versterken, en dat dankzij investeringen en interventies op en rond de school over een periode van 5 jaar. Per contract wordt maximaal 2,5 miljoen euro toegewezen.

Dit programma is opgestart door de Externe site Dienst Scholen van Perspective.brussels en wordt verder gecoördineerd in samenwerking met de school, de gemeente en het Gewest. Het Schoolcontract heeft als doel om een betere stedelijke integratie van scholen te bevorderen. In de eerste plaats gaat de aandacht naar scholen die kwetsbare leerlingen opvangen, die zich in Zones van Stedelijke Herwaardering bevinden en onderbenutte ruimtes hebben.

Doelen van een Schoolcontract?

Het Schoolcontract streeft een drievoudig doel na:

  • De stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen verbeteren
  • Het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, tot de refter, openstellen van het schoolplein,...
  • De school openstellen voor de buurt door middel van socio-economische acties en operaties van herdefiniëring van de openbare ruimte

Meer info?

Externe site Schoolcontract (Perspective.brussels)

De video toont een presentatie van het Schoolcontract (deze video bevat gesproken taal in het Nederlands, ondertitels in het Frans en achtergrondmuziek). Een versie met ondertitels in het Nederlands is hier beschikbaar: Externe site Le Contrat Ecole.