Wat is participatie?

Burgerparticipatie versterkt de dialoog en de samenwerking tussen de Stad Brussel en de burgers. Het bevordert de betrokkenheid van de burgers op verschillende niveaus, van informatie tot coproductie, over overleg en dialoog.

  • Informatie: de Stad communiceert met de burgers en waakt over een kwaliteitsvolle informatie (website, Brusseleir, sociale netwerken, openbare ruimte,...)
  • Overleg: de burgers geven hun mening en nemen deel aan overleg met de administratie en de verkozenen (wijkforum, netheidscomité, openbaar onderzoek, overlegcommissie, adviesraden,...)
  • Coproductie: burgers doen voorstellen, nemen deel aan de besluitvorming en de uitvoering van concrete projecten (participatiebudget, Leefstraten, burgerinitiatieven, projectoproepen rond Smart City of de Agenda 21,...)

Brussel Participatie informeert en begeleidt mensen rond burgerparticipatie, organiseert en ondersteunt talrijke initiatieven die hen in staat stellen om zich te engageren in hun straat, buurt en stad.​