Waterbeheer in Brussel

Een innovatief en duurzaam beheer van water is nu belangrijker dan ooit. Bekijk hier 3 video's die het belang van water en waterbeheer illustreren.

Al meer dan 150 jaar werd het merendeel van de Brusselse rivieren en beken omgevormd tot collectoren voor riolen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de Zenne, tijdens haar overwelving. Terwijl de stad steeds verder verstedelijkte en steeds minder waterondoordringbaar werd, belandde het regenwater meestal in de riolen, alsof regenwater afval was, een wegwerpproduct.

Riolen zijn noodzakelijk om afvalwater af te voeren, maar het (bijna) niet vervuilde regenwater belast ze onnodig. Bij hevige regenval lopen de riolen in de wijken onderaan de valleien dan ook over en ontstaan er overstromingen die een groot aantal burgers treffen. Een probleem dat waarschijnlijk nog verergert doordat het vaker en heviger zal regenen als gevolg van de klimaatverandering.

Er bestaan verschillende oplossingen: regentuinen, wadi's, vijvertjes, regentanken,... zorgen ervoor dat het water in de bodem kan infiltreren, geabsorbeerd kan worden door planten, of opgeslagen en hergebruikt kan worden waar drinkbaar water niet noodzakelijk is.

Deze voorzieningen kunnen aangelegd worden in de openbare ruimte, op privéterrein of gedeeld worden door meerdere percelen... en helpen om van Brussel een sponsstad te maken.

Water moet bewaard en gewaardeerd worden. Het moet weer een volwaardige plaats krijgen in de stedelijke omgeving, als een kostbare grondstof, niet langer als afval.

Aflevering 1: het water onder onze voeten

Volgende video toont het water onder onze voeten (de video bevat gesproken tekst en ondertitels in het Nederlands):

Aflevering 2: regenwaterbeheer

Volgende video toont het regenwaterbeheer (de video bevat gesproken tekst en ondertitels in het Nederlands):

Aflevering 3: Brussel, een sponsstad

Volgende video toont Brussel als een sponsstad (de video bevat gesproken tekst en ondertitels in het Nederlands):

ZIE OOK