Week van de vrouwenrechten 2023

Dit evenement is al voorbij

Van 6 tot en met 10 maart 2023 organiseert de Stad Brussel de Week van de vrouwenrechten.

Al vele jaren organiseert de Stad Brussel de Week van de vrouwenrechten ter gelegenheid van de symbolische datum van 8 maart (Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw). Tijdens deze week worden allerlei activiteiten (lezingen, leuke workshops, tentoonstellingen, toneelstukken,...) voorgesteld om verschillende thema's in verband met genderongelijkheid en vrouwenrechten te behandelen.

Voor de editie van 2023 wil de Stad de mythes rond feminisme deconstrueren.

Het hoofddoel is de stereotypen over feminisme bij de Brusselaars te deconstrueren en een meer volledige en actuele visie op het huidige feminisme te bieden. Dat omvat onder meer:

  • Mythes over feminisme en feministen door de geschiedenis heen
  • De geschiedenis van het feminisme/de verschillende golven van het feminisme om beter te begrijpen wat feminisme is, wat het doel ervan is,...
  • De verschillende soorten feminisme door de geschiedenis heen (liberaal feminisme, radicaal feminisme, ecofeminisme,...)
  • De verschillende feministische bewegingen (zwart feminisme, moslimfeminisme,...)
  • De intersectionele benadering van feminisme
  • De rol van mannen in de feministische strijd

Programma:

Week van de vrouwenrechten 2023 (PDF, 390.40 KB)

Film The Help

Door de Buurthuizen in het centrum.

Deze Amerikaanse dramafilm geschreven en geregisseerd door Tate Taylor, gebaseerd op de gelijknamige roman van Kathryn Stockett, vertelt het verhaal van twee zwarte vrouwen, Aibileen en Minny. In de vroege jaren 1960 zijn zij dagelijks het slachtoffer van uitbuiting en vernedering als zwarte dienstmeisjes. Het is een jonge blanke journaliste, Skeeter, die Aibileen en Minny weet te overtuigen om te getuigen en al snel sluiten andere bedienden zich bij hen aan. Skeeters houding wordt echter afgekeurd door haar blanke jeugdvriendinnen, die zich vastklampen aan hun privileges en zich afsluiten van de kwestie in hun leven als ijdele huisvrouwen.

Wanneer? Afspraak om 9u30, start van de vertoning om 10u.

Waar? Cinema Palace, Anspachlaan 85, 1000 Brussel.

Reservatie per mail: jamal.garando@lmdq.brussels

Creatieve workshop Singularités

Door Le Colombier vzw.

Le Colombier nodigt je uit voor een reeks activiteiten van 6 tot 10 maart, met als doel vrouwen in het licht te stellen via hun meest unieke aspect: hun stem en hun lichaam. Omdat we ook met ons lichaam zingen, zorgen de workshops voor harmonie van geest en lichaam om een gemeenschappelijke boodschap, een hartenkreet, over te brengen voor alle vrouwen, hier en elders. Ze zullen de vorm aannemen van verhalen of debatten waarbij ervaringen, eventuele gewoonten en gebruiken, sterke en zwakke punten of zelfs angsten worden gedeeld.

De week begint met een inleidende workshop over de positie van de vrouw door de jaren heen en in de wereld en behandelt belangrijke kwesties in de feministische strijd.

Wanneer? Van 15u30 tot 17u30.

Waar? In de lokalen van Maison de la Création, Emile Bockstaellaan 246A, 1020 Laken.

Reservaties per mail: eliane.lecolombier@gmail.com, of telefoon: 0479 27 01 01

Workshop En jij, ben jij een feminist?

Door het Centre d'impulsion socioprofessionnel et culturel (CIPROC)

CIPROC stelt een eerste workshop voor over het begrip feminisme en wat het in werkelijkheid inhoudt. Tijdens deze eerste bijeenkomst is het de bedoeling om het idee van een uitsluitend eurocentrisch feminisme te deconstrueren en om bijzondere aandacht te besteden aan de vele vormen van feminisme, met name door het Afrofeminisme en het Arabische feminisme te bespreken. Het publiek wordt ook uitgenodigd om de verschillende clichés die gepaard gaan met het begrip feminisme in vraag te stellen en te achterhalen waarom deze schadelijk zijn.

Wanneer? Van 16u tot 18u.

Waar? Sint-Jacobsgang 15, 1000 Brussel.

Meer info over het uurrooster en de reservaties per mail: info@ciproc.be, telefoon: 02 608 37 08 of Whatsapp: 0486 305 840.

Workshop Feminisme en jij

Door het Buurthuis Marollia.

Deze brainstorm-workshop wil de deelnemers ertoe brengen om gezamenlijk het begrip feminisme, het (al dan niet) universele karakter ervan maar ook de mogelijke culturele en historische interpretaties ervan,... in vraag te stellen. Een begeleidster die gespecialiseerd is in individuele en collectieve coaching rond het in vraag stellen van overtuigingen en functioneringspatronen zal de oefening leiden via verschillende technieken, waaronder neurolinguïstisch programmeren.

De deelnemers worden uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt aan het begin van de workshop.

Wanneer? Van 9u tot 13u.

Waar? In het Buurthuis Marollia, Wolstraat 154, 1000 Brussel.

Reservaties per telefoon 02 435 16 96.

Creatieve workshop Singularités

Door Le Colombier vzw.

Le Colombier nodigt je uit voor een reeks activiteiten van 6 tot 10 maart, met als doel vrouwen in het licht te stellen via hun meest unieke aspect: hun stem en hun lichaam. Omdat we ook met ons lichaam zingen, zorgen de workshops voor harmonie van geest en lichaam om een gemeenschappelijke boodschap, een hartenkreet, over te brengen voor alle vrouwen, hier en elders. Ze zullen de vorm aannemen van verhalen of debatten waarbij ervaringen, eventuele gewoonten en gebruiken, sterke en zwakke punten of zelfs angsten worden gedeeld.

Na de inleidende workshop op maandag 6 maart wordt op dinsdag 7 maart een gesprekstafel georganiseerd waar deelnemers worden uitgenodigd om hun dagelijks leven, ervaringen, gevoelens en meningen te delen als reactie op de begrippen die de dag voordien gezien zijn.

Wanneer? Van 15u30 tot 17u30.

Waar? In de lokalen van Maison de la Création, Emile Bockstaellaan 246A, 1020 Laken.

Reservaties per mail: eliane.lecolombier@gmail.com, of telefoon: 0479 27 01 01

Film Fatema: la sultane inoubliable

Door Buurthuizen Zuid, Anneessens en Van Artevelde.

Kom langs en ontdek of herontdek een grote figuur van het moslimfeminisme, Fatema Mernissi, tijdens de vertoning van de film Fatema: la sultane inoubliable. Hij vertelt het verhaal van deze sociologe en schrijfster, bekend en erkend voor haar strijd voor de verdediging van vrouwenrechten in Marokko en in de Arabische wereld.

Wanneer? Van 9u tot 14u.

Waar? Espace Magh, Priemstraat 17, 1000 Brussel

Reservaties per mail: marie.palmeri@lmdq.brussels, of telefoon: 02 502 23 72 - 02 430 66 50

Creatieve workshop Singularités

Door Le Colombier vzw.

Le Colombier nodigt je uit voor een reeks activiteiten van 6 tot 10 maart, met als doel vrouwen in het licht te stellen via hun meest unieke aspect: hun stem en hun lichaam. Omdat we ook met ons lichaam zingen, zorgen de workshops voor harmonie van geest en lichaam om een gemeenschappelijke boodschap, een hartenkreet, over te brengen voor alle vrouwen, hier en elders. Ze zullen de vorm aannemen van verhalen of debatten waarbij ervaringen, eventuele gewoonten en gebruiken, sterke en zwakke punten of zelfs angsten worden gedeeld.

Op basis van de conclusies van de gesprekstafel van 7 maart worden deelnemers gevraagd om liedjesteksten te schrijven waarin ze zich vol vuur kunnen uiten zonder zich als slachtoffer uit te drukken.

Wanneer? Van 15u30 tot 17u30.

Waar? In de lokalen van Maison de la Création, Emile Bockstaellaan 246A, 1020 Laken.

Reservaties per mail: eliane.lecolombier@gmail.com, of telefoon: 0479 27 01 01

Workshop En jij, ben jij een feminist?

Door het Centre d'impulsion socioprofessionnel et culturel (CIPROC)

In het kader van de Week van de Vrouwenrechten organiseert CIPROC, samen met het 'Centre féminin d'éducation permanente', een tweede workshop om de rol van mannen als bondgenoot in de feministische strijd te bespreken.

Wanneer? Van 16u tot 18u.

Waar? Sint-Jacobsgang 15, 1000 Brussel.

Meer info over het uurrooster en de reservaties per mail: info@ciproc.be, telefoon: 02 608 37 08 of Whatsapp: 0486 305 840.

Podcast-installatie Ik, een feministische man in de Arabische wereld

Door het cultureel centrum Brussel-Noord - Maison de la Création - Modelwijk

Het team van het cultureel centrum Brussel-Noord nodigt je uit om de podcast-installatie van de vzw Awsa-Be te ontdekken in het kader van een project voor permanente vorming. Deze podcast brengt getuigenissen van Brusselse mannen over mannelijkheid en vrouwenrechten samen.

Wanneer? Tussen 9u30 en 16u.

Waar? Maison de la Création - site Modelwijk, Robijnweg - Bijgebouw Blok 3, Laagplein, 1020 Laken.

Info en reservaties: 02 479 89 99 - accueilcm@maisondelacreation.org - Ann 0490 42 59 55 - Nadya 0491 71 40 38

Workshop De strijd van vrouwen van hier en elders

Door Buurthuizen Zuid, Anneessens en Van Artevelde.

Aan de hand van het pedagogische pakket 'Feminisme in kleuren' stimuleert deze workshop deelnemers om na te denken over de strijd van vrouwen van hier en elders om mythes te deconstrueren, zich bewust te worden van de verschillende vormen van feminisme en onze voorstellingen van feminisme uit te breiden en te verbeteren.

Wanneer? Van 9u tot 12u30.

Waar? Buurthuis Van Artevelde, Arteveldestraat 129, 1000 Brussel.

Reservaties per mail: marie.palmeri@lmdq.brussels, of telefoon: 02 502 23 72 - 02 430 66 50

Theater Aurore

Door de 'Fédération francophone des sourds de Belgique'.

Kom langs en ontdek dit tweetalig toneelstuk, in het Frans en in gebarentaal, door het gezelschap Sur le bout des doigts dat feminisme vanuit een andere invalshoek benadert. De voorstelling wordt gevolgd door een rondetafelgesprek met deskundigen op het gebied van feminisme om parallellen te trekken tussen de rechten van dove vrouwen en de evolutie en geschiedenis van het feminisme.

Wanneer? Om 18u.

Waar? Espace Lumen, Boondaalsesteenweg 36 - 1050 Elsene.

Reservaties per mail: inscription@ffsb.be

Conferentie Convergenties van intersectionele feminismen

Door BAMKO vzw - Feministisch Centrum voor Reflectie en Actie over Anti-Zwart Racisme.

Deze conferentie wenst een plaats te geven aan feministische bewegingen en vrouwen die intersectione(e)l(e) feminisme(n) willen definiëren en implementeren of nieuwe paradigma's willen creëren, gebaseerd op problematieken waar vrouwen uit Zuid-Amerika (Maryan Herrera Rodriguez), Azië (Amanda Tek en Thu-An Duong), Europa (Nadine Plateau) en Afrika (Fatima Moussaoui en Mireille-Tsheusi Robert) mee geconfronteerd worden.

Het programma van de avond wordt vervolledigd door de vertoning van de documentaire Asidentités van Slash Asian en een tentoonstelling samengesteld door kunsthistorica Anne Wetsi Mpoma.

Tijdens de conferentie wordt voor kinderen van 6 tot 12 jaar een ludieke workshop georganiseerd in een aangrenzende ruimte.

Wanneer? Van 18u tot 21u.

Waar? In de Gotische zaal van het Stadhuis van Brussel, Grote Markt - 1000 Brussel.

Reserveringen per e-mail: bamko.event@yahoo.com

Creatieve workshop Singularités

Door Le Colombier vzw.

Le Colombier nodigt je uit voor een reeks activiteiten van 6 tot 10 maart, met als doel vrouwen in het licht te stellen via hun meest unieke aspect: hun stem en hun lichaam. Omdat we ook met ons lichaam zingen, zorgen de workshops voor harmonie van geest en lichaam om een gemeenschappelijke boodschap, een hartenkreet, over te brengen voor alle vrouwen, hier en elders. Ze zullen de vorm aannemen van verhalen of debatten waarbij ervaringen, eventuele gewoonten en gebruiken, sterke en zwakke punten of zelfs angsten worden gedeeld.

Vervolg van de workshops van 6, 7 en 8 maart: op basis van de conclusies van de gesprekstafel van 7 maart worden deelnemers gevraagd om liedjesteksten te schrijven waarin ze zich vol vuur kunnen uiten zonder zich als slachtoffer uit te drukken.

Wanneer? Van 15u30 tot 17u30.

Waar? In de lokalen van Maison de la Création, Emile Bockstaellaan 246A, 1020 Laken.

Reservaties per mail: eliane.lecolombier@gmail.com, of telefoon: 0479 27 01 01

Ludieke workshop De strijd van vrouwen van hier en elders

Door Buurthuizen Zuid, Anneessens en Van Artevelde.

Deze derde dag van het programma van de Week van de Vrouwenrechten in de Buurthuizen wil een feestelijke dag zijn die in het teken staat van de creatie - door middel van poëzie - van een tentoonstelling van portretten van vrouwen uit het publiek van de buurthuizen en elders.

Wanneer? Van 9u tot 12u30.

Waar? Buurthuis Anneessens, Gierstraat 2, 1000 Brussel.

Reservaties per mail: marie.palmeri@lmdq.brussels, of telefoon: 02 502 23 72 - 02 430 66 50

Film-debat Vrouwenrechten in het hart van mijn wijk

Door het cultureel centrum Brussel-Noord - Maison de la Création - Modelwijk

Ontdek samen met het team van het cultureel centrum Brussel-Noord de film Adam van Maryam Touzani (film in het Arabisch, ondertiteld in het Frans/Nederlands). Hij vertelt het verhaal van Abla, weduwe en moeder van een 8-jarig meisje, die een Marokkaanse banketbakkerij runt in de medina van Casablanca. Wanneer Samia, een jonge zwangere vrouw, aan haar deur klopt, heeft Abla geen idee dat haar leven voor altijd zal veranderen. Een toevallige ontmoeting van het lot, twee vrouwen op de vlucht en een tocht naar de essentie.

De filmvertoning wordt gevolgd door een gesprek, gemodereerd door de vzw Awsa-Be, over vrouwenrechten en mannelijkheid in onze wijken vandaag.

Wanneer? Van 9u tot 13u.

Waar? Maison de la Création - site Modelwijk, Robijnweg - Bijgebouw Blok 3, Laagplein, 1020 Laken.

Info en reservaties: 02 479 89 99 - accueilcm@maisondelacreation.org - Ann 0490 42 59 55 - Nadya 0491 71 40 38

Workshop Feminisme zonder genders en zonder grenzen

Door Buurthuis Washuis.

Na een inleidende theoretische activiteit met behulp van het pedagogische pakket 'Feminisme in kleuren' worden deelnemers gevraagd om hun visie op het feminisme te geven via een creatieve workshop. De resultaten van deze workshops worden aan het eind van de dag tijdens een gezellige maaltijd met elkaar gedeeld.

Wanneer? Van 10u tot 15u.

Waar? Cultureel centrum Hageltoren, Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel.

Opmerking: vertrek vanaf het Buurthuis Washuis, Washuisstraat 1, 1000 Brussel om 9u of afspraak rechtstreeks in de Hageltoren om 10u.

Reserveren verplicht via telefoon: 02 546 22 84, of e-mail: catherine.chabala@lmdq.brussels

Film-debat FAM - Actieve wereldvrouwen

Door Buurthuis Krakeel.

Het Buurthuis Krakeel nodigt je uit om deel te nemen aan een filmdebat om feminisme vanuit verschillende invalshoeken (gendergelijkheid, gendergerelateerd geweld,...) te belichten. Het hoofddoel is het publiek te sensibiliseren rond genderongelijkheid en de plaats van het feminisme in deze strijd.

Wanneer? Van 9u tot 12u.

Waar? Buurthuis Krakeel, Wasserijstraat 32, 1000 Brussel.

Reservaties per telefoon: 02 512 15 89 of 0490 49 33 75

Creatieve workshop Singularités

Door Le Colombier vzw.

Le Colombier nodigt je uit voor een reeks activiteiten van 6 tot 10 maart, met als doel vrouwen in het licht te stellen via hun meest unieke aspect: hun stem en hun lichaam. Omdat we ook met ons lichaam zingen, zorgen de workshops voor harmonie van geest en lichaam om een gemeenschappelijke boodschap, een hartenkreet, over te brengen voor alle vrouwen, hier en elders. Ze zullen de vorm aannemen van verhalen of debatten waarbij ervaringen, eventuele gewoonten en gebruiken, sterke en zwakke punten of zelfs angsten worden gedeeld.

Vervolg van de workshops van 6, 7 en 8 maart: op basis van de conclusies van de gesprekstafel van 7 maart worden deelnemers gevraagd om liedjesteksten te schrijven waarin ze zich vol vuur kunnen uiten zonder zich als slachtoffer uit te drukken.

De week wordt afgesloten met een gezellig vieruurtje.

Wanneer? Van 15u30 tot 17u30.

Waar? In de lokalen van Maison de la Création, Emile Bockstaellaan 246A, 1020 Laken.

Reservaties per mail: eliane.lecolombier@gmail.com, of telefoon: 0479 27 01 01

Workshop En jij, ben jij een feminist?

Door het Centre d'impulsion socioprofessionnel et culturel (CIPROC)

Voor de derde workshop wordt het publiek gevraagd om zijn mening te geven over feminisme en de evolutie van de manier waarop hiernaar wordt gekeken. Door de onderlinge uitwisseling kunnen alle deelnemers nadenken over de impact van het feminisme in hun leven.

Wanneer? Van 16u tot 18u.

Waar? Sint-Jacobsgang 15, 1000 Brussel.

Meer info over het uurrooster en de reservaties per mail: info@ciproc.be, telefoon: 02 608 37 08 of Whatsapp: 0486 305 840.

Workshop Feminism in the kitchen

Door de vzw The Food Bridge.

In samenwerking met de vzw Sankaa, Nihao Belgiul en het Gemeenschapscentrum Nekkersdal nodigt de vzw Food Bridge je uit voor een interculturele dialoog over feminisme, rond een maaltijd waar delen en ontdekken centraal staan.

Wanneer? Van 18u tot 20u30.

Waar? In het Gemeenschapscentrum Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken.

Reservaties per mail: info@thefoodbridge.org, of Externe site online

Slotconcert Sultanats, B'Net Chaabi

Door het cultureel centrum Brussel-Noord – Maison de la Création.

Sluit samen met ons de Week van de Vrouwenrechten 2023 af met muziek van de groep Sultanats, B'Net Chaabi. De leden van deze groep worden gedreven door de wens om de traditie van de voorouders voort te zetten. Ze interpreteren populaire Chaabi-repertoires met een grote dosis passie. Ze worden begeleid door een keyboard, percussie en soms een oed en laten je dansen op ritmes en melodieën die van generatie op generatie zijn doorgegeven.

Wanneer? Om 20u (deuren open vanaf 19u30).

Waar? Maison de la Création - Modelwijk, Robijnweg - Bijgebouw Blok 3, Laagplein, 1020 Laken.

Info en reservaties - gratis toegang: 02 479 89 99 - accueilcm@maisondelacreation.org - Nadya 0491 71 40 38

Dialoog Multicultural Feminism: navigating different interpretations

Door RWAN - Raise Women’s Awareness Network

De vereniging gaat ervan uit dat immigratie een feministische kwestie is omdat ze verband houdt met de manier waarop vrouwen worden behandeld. Ter gelegenheid van de WVVR2023 zal het woord gegeven worden aan vrouwen met een allochtone achtergrond om feminisme te belichten via hun ervaringen op het vlak van hun cultuur, land van herkomst,...

Wanneer? Van 11u tot 15u.

Waar? Mundo J - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel

Reservaties via de Externe site website van de vereniging RWAN.

Lees meer in de Brusseleir

Lees meer over de Week van de vrouwenrechten in het stadsmagazine de Brusseleir:

Brusseleir van maart 2023 (PDF, 6.07 MB) (Op de cover, pagina's 4 tot 9)

Affiche Week van de Vrouwenrechten 2023

Deel  

ZIE OOK

Week van de vrouwenrechten 2023