Werken Anspachlaan

Vanaf 12 augustus 2019 gaan de werken van start voor de heraanleg van het kruispunt van de Rijkeklarenstraat en de Verversstraat met de Anspachlaan. De werf verloopt in twee fasen om de doorgang van de MIVB-bus te garanderen. De werken moeten tegen 26 september 2019 klaar zijn.

Meer info over de werken en de toegankelijkheid:

Gemaakt 05/08/2019 (bewerkt op 05/08/2019)

ZIE OOK