Werken binnen het duurzaam wijkcontract Jonction

De werken in het kader van het duurzaam wijkcontract Jonction lopen ten einde, met verschillende projecten: een stadspark, een sportzaal en het TissAges-project.

TissAges-project en ecocrèche (Ons-Heerstraat)

Op 12 januari 2022 stelde de Stad Brussel het TissAges-project in de Ons-Heerstraat voor. In dit passiefgebouw bevinden zich zowel solidaire woningen als de nieuwe ecocrèche 'De 4 Seizoenen'.

De 5 appartementen op de bovenste verdieping zijn bestemd voor geïsoleerde senioren, en hebben elk 1 slaapkamer. Dit project heeft een duidelijk doel: de autonomie van de bewoners behouden en tegelijk het isolement en de eenzaamheid doorbreken.

De collectieve dynamiek staat ook open voor de buurt. Een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte zal onderdak bieden aan sociale en culturele activiteiten voor de bewoners, inspelend op de behoeften van de buurt.

Ecocrèche De 4 Seizoenen

Brigittinenpark (hoek Spiegel- en Brigittinenstraat)

Binnen het duurzaam wijkcontract Jonction komt er een nieuw park waar de inwoners op adem kunnen komen. Het huidige park wordt effen gemaakt en heraangelegd met een sportterrein, een work-outruimte, petanquebanen, een spelmuur,… Het project omvat verder nog de bouw van een hout- en metaalbewerkingsatelier en de herinrichting van de gelijkvloerse verdieping van het appartementsgebouw Brigittinen/Visitandinen.

Er komen ook nog een dertigtal bomen en een grote vloerschildering van de bekende streetartkunstenaar Bonom op het voorplein.

Brigittinenpark

Sportzaal Nieuwland (hoek Nieuwland en Rogier van der Weydenstraat)

Deze zaal zal binnenkort die in de Radstraat vervangen. Het nieuwe sportcentrum Nieuwland heeft 3 verschillende sportzalen: een omnisportzaal (44m op 26m) voor de 23 sportclubs die momenteel in de Omnisportzaal van de Radstraat sporten, en nog 2 zalen voor gevechtsporten (elk 11m op 13m).

Sportcentrum Nieuwland

Sportcentrum Nieuwland (binnen)

Meer info:

Gemaakt 28/10/2019 (bewerkt op 13/01/2022)

ZIE OOK