Werken heraanleg Fontainasplein

Vanaf 28 oktober 2019 begint de heraanleg van het Fontainasplein. Deze werken worden in 3 opeenvolgende fases uitgevoerd, tot eind april 2020.

In de eerste fase wordt er gewerkt aan de voetpaden, langs de gevels van de gebouwen. Er wordt begonnen met de zones bij de Kolenmarkt. Deze zijstroken van het plein worden opgebroken om ze vervolgens opnieuw aan te leggen zonder niveauverschillen. Deze fase zou eind december 2019 voltooid moet zijn.

De 2de fase start begin januari 2020, net na het bouwverlof. Het betreft de helft van het plein aan de kant van de Bogaardenstraat en de Kolenmarkt (zonder voetpaden). Er wordt ook gewerkt aan het begin van de Lemonnierlaan en de Bogaardenstraat. Na het opbreken van deze zones worden ze zo heraangelegd dat er aanplantingen kunnen komen. Deze fase zou in maart 2020 voltooid moet zijn.

De andere helft van het plein, aan de kant van het ACOD-gebouw, wordt heraangelegd tijdens de derde fase, van eind februari tot eind april 2020. Meer info over deze fase volgt later.

Fase 1 (28 oktober 2019 tot eind december 2019)

  • De doorgang voor voetgangers, fietsers, personen met beperkte mobiliteit en de toegang tot de handelszaken wordt gewaarborgd tijdens de volledige duur van de werken.
  • De Kolenmarkt wordt een doodlopende straat. Aan het eind van de straat, voor het Fontainasplein, kunnen voertuigen omkeren. Deze werken hebben geen impact op de leveringen.
  • Deze werken hebben geen impact op het openbaar vervoer.

Kaart fase 1 werken Fontainasplein

Fase 2 (begin januari 2020 tot maart 2020)

  • De doorgang voor voetgangers, fietsers, personen met beperkte mobiliteit en de toegang tot de handelszaken wordt gewaarborgd tijdens de volledige duur van de werken.
  • De Kolenmarkt en de Bogaardenstraat worden doodlopende straten. Aan het einde van de straten, voor het Fontainasplein, kunnen voertuigen omkeren. De rijrichting in de Gootstraat en de Mussenstraat (tussen de Zuidstraat en de Gootstraat) wordt omgedraaid. Deze werken hebben geen impact op de leveringen.
  • Deze werken hebben geen impact op het openbaar vervoer.

Kaart fase 2 werken Fontainasplein

Uurrooster van de werken: van maandag tot vrijdag van 7u tot 16u.

Meer info?

Gemaakt 25/10/2019 (bewerkt op 30/10/2019)