Werken heraanleg omgeving Brucity

Het project omvat de heraanleg van de omgeving rond het nieuwe Brucity-gebouw (de Hallenstraat, de Zwarte Lievevrouwstraat, de Visverkopersstraat, de Augustijnenstraat en delen van de Kiekenmarkt, de Lakensestraat, het Sint-Katelijneplein en de Bisschopsstraat) met als doel de verschillende wijken beter met elkaar te verbinden en een homogeen geheel te creëren. 

De volledige heraanleg van de perimeter duurt in totaal 1,5 jaar. De werken zijn opgedeeld in verschillende fases:

Presentatie werf omgeving Brucity (PDF, 7.16 MB)

Visverkopersstraat

Sinds 22 mei 2023 wordt er gewerkt aan de voetpaden aan de oneven kant en de centrale rijbaan van de Visverkopersstraat (tussen de Orts- en de Devauxstraat). De werken bestaan uit het opbreken van het huidige wegdek, het aanbrengen van gestabiliseerd beton en onderfundering, de voorbereiding van de aanleg van de bushaltes en tot slot de bestrating. Deze werken duren 35 werkdagen en zouden vóór het bouwverlof in juli afgerond moeten zijn, tenzij slecht weer de werken vertraagt.

U krijgt later meer info over de verdere fasen van het project die dit jaar gepland zijn.

Toegankelijkheid

Tijdens de werken kunnen voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit zich door de betrokken straat verplaatsen en de handelaars blijven bereikbaar.

Het verkeer wordt onderbroken in de Visverkopersstraat (tussen de Orts- en Devauxstraat). De Zwarte Lievevrouwstraat is alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer (toegang voor bewoners en leveringen).

Leveringen (mogelijk tussen 4u en 11u):

  • De Anspachlaan en de Paul Devauxstraat zijn bereikbaar via de Kiekenmarkt.
  • De Sint-Katelijnestraat is bereikbaar via de Zwarte Lievevrouwstraat tot half mei, tenzij slecht weer de werken vertraagt. Daarna via de Oude Graanmarkt.

Meer info:

Heraanleg Visverkopersstraat (PDF, 605.20 KB)

Heraanleg Visverkopersstraat - toegankelijkheid

Zwarte Lievevrouwstraat

Heraanleg Zwarte Lievevrouwstraat (PDF, 891.66 KB)

Fases van de werf

Presentatie werf omgeving Brucity (PDF, 7.16 MB)

Project heraanleg

Omgeving Brucity

Contact

julien.mille@brucity.be

Gemaakt 11/01/2023 (bewerkt op 22/05/2023)

ZIE OOK

Werken heraanleg omgeving Brucity