Werken Reper-Vrevenstraat en Marsupilamiplein

Vanaf 19 april 2022 starten de werken voor de aanleg van het Marsupilamiplein tussen de Reper-Vrevenstraat, de Stevens-Delannoystraat en de Félix Sterckxstraat. De werf duurt normaal gezien 80 werkdagen.

Welke werken?

De werken voor de aanleg van het Marsupilamiplein gebeuren in 5 fasen:

Fase 1:

 • Start: 23 maart 2022
 • Duur: 1 dag
 • Opzet: rooien en verplaatsen van 5 bomen (zie kaart)

Rooien en verplaatsen van 5 bomen

Fase 2:

 • Start: 19 april 2022
 • Duur: 15 dagen
 • Opzet: werken aan het plein + de voetpaden

Fase 3:

 • Start: midden mei
 • Duur: 50 dagen
 • Opzet: werken aan het plein + de voetpaden + de rijweg

Fase 4:

 • Start: augustus
 • Duur: 25 dagen
 • Opzet: werken aan het plein + de voetpaden + de rijweg

Fase 5:

 • Start: november/december 2022
 • Duur: 1-2 dagen
 • Opzet: aanplanten nieuwe bomen

Toegankelijkheid?

Tijdens de werken kunnen voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit steeds door de betrokken straten. De handelszaken blijven bereikbaar.

Meer info?

Gemaakt 22/03/2022 (bewerkt op 23/03/2022)