Werken Stevinstraat

Vivaqua vernieuwt het waterdistributienet in de Stevinstraat. De leiding onder het wegdek wordt vervangen door één en/of twee nieuwe leidingen die in het trottoir/de wegberm worden gelegd. Na afloop wordt het rioolnet aangepakt. De werf, die begon op 28 februari 2022, duurt 47 weken.

Om uw gebouw op de nieuwe leiding aan te sluiten, heeft Vivaqua toegang nodig tot uw woning. De technisch verantwoordelijke neemt hiervoor contact met u op om een afspraak vast te leggen.

Onderbrekingen watervoorziening

Gedurende de werken wordt in bepaalde gevallen de watervoorziening in de straat onderbroken. In de mate van het mogelijke brengt het personeel ter plaatse u daarvan op de hoogte.

Verkeer en parkeren

Naargelang van het verloop van de werken geldt voor bepaalde weggedeelten eenrichtingsverkeer en/of worden andere volledig afgesloten tussen de kruispunten (uitgezonderd plaatselijk verkeer). Waar de werken aan de gang zijn, geldt een parkeerverbod.

Naargelang van de vorderingen van de werken worden de voetgangers omgeleid.

Meer info

  • Distributiewerken Stevin
  • Werkdagen tussen 7u30 en 15u30: 02 373 74 31
  • In noodgevallen 24u/24 (centrale wacht): 02 739 52 11
Gemaakt 14/03/2022 (bewerkt op 14/03/2022)