Werken tunnels

De tunnels in Brussel ondergaan een groot onderhoud en grondige renovatie. Brussel Mobiliteit werkt aan de Kunst-Wettunnel, Madoutunnel, Reyers-centrumtunnel, Rogiertunnel, Naamsepoorttunnel, Kruidtuintunnel, Van Praettunnel, Vleurgattunnel, Baljuwtunnel en Woluwetunnel.

Meer info over de renovatie van deze tunnels:

Externe site Renovatie van de tunnels

Gemaakt 09/05/2022 (bewerkt op 29/08/2023)
Werken tunnels
© Bruxelles Mobilité - Brussel Mobiliteit