Werkvergunning - arbeidskaart

Personen met een buitenlandse nationaliteit, afkomstig van een ander land dan een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, moeten doorgaans in het bezit zijn van een arbeidskaart (werkvergunning) om in België te werken.

De dienst Bevolking legaliseert het 'Inlichtingenblad' dat dient voor de indiening van de aanvraag voor een arbeidskaart bij de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, die bevoegd is voor de aanvragen van personen die wonen of werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De dienst Bevolking levert de werkvergunning ook af.

Hoe aanvragen?

  • Aan het loket

Vereiste documenten

  • Verblijfsdocument (+ volmacht en kopie van het verblijfsdocument van de betrokken persoon als een derde de aanvraag doet)
  • Voor het legaliseren van het 'Inlichtingenblad': het ingevulde en getekende 'Inlichtingenblad'
  • Voor het afleveren van de arbeidskaart: de oproepbrief van de dienst Bevolking + 1 pasfoto

Tarief

  • 10 euro voor het legaliseren van het 'Inlichtingenblad' (betaling bij voorkeur met Bancontact)
  • Gratis voor het afleveren van de arbeidskaart

Wachttijd

  • Onmiddellijk voor het legaliseren van het 'Inlichtingenblad'
  • 6 weken na het indienen van het gelegaliseerde 'Inlichtingenblad' bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, voor de arbeidskaart