Wettigen van handtekening

Het wettigen (legaliseren) van handtekeningen heeft tot doel te waarborgen dat de aangebrachte handtekening op een document wel degelijk van de rechtmatige bezitter is.

Hoe aanvragen?

  • Aan het loket

Vereiste documenten

  • Identiteitskaart of verblijfskaart (+ volmacht en kopie van de identiteitskaart of verblijfskaart van de betrokken persoon als de aanvraag door een derde wordt gedaan)
  • Document waarop de handtekening gewettigd moet worden (enkel in het Frans of Nederlands)

Tarief

  • 6 euro (betaling bij voorkeur met Bancontact)

Wachttijd

  • Onmiddellijk