Wijkfora

Wijkforums stellen mensen in staat om in dialoog te treden met de verkozenen over projecten of ontwikkelingen in hun buurt.

De inwoners krijgen een uitnodiging in hun brievenbus. Personen geregistreerd bij de dienst ontvangen thuis rechtstreeks een uitnodiging. Burgers kunnen zich bij Brussel Participatie inschrijven door een e-mail te sturen, te bellen of naar de Wijkforums te komen.

Vóór elk forum ontmoet Brussel Participatie de wijkcomités en -verenigingen om hun vragen te verzamelen. Op de dag van de wijkvergadering stelt de Stad een bepaalde actie voor die ze houdt in de wijk. Ze beantwoordt de vragen van de verenigingen en laat de burgers aan het woord.

Deelnemen kan ook via de online tool voor participatie:

De Wijkfora worden aangekondigd in de agenda van deze website en onderaan deze pagina.

De vergaderingen vinden één keer per jaar plaats in de 9 wijken van de Stad Brussel.

Wat zijn de grenzen van de wijken voor de indeling van de wijkfora?

Na afloop van deze fora maakt Brussel Participatie een verslag op dat 'Inforum' heet. Deze verslagen van de Wijkfora kunnen online gelezen worden (pdf). De verslagen van voor 2016 bevinden zich in de archieven.

Het gehele of gedeeltelijke gebruik van de documenten moet worden aangevraagd bij de Stad Brussel. Elk gebruik moet de datum van de vergadering en de bron (Stad Brussel) vermelden, plus de vermelding dat het om archiefdocumenten gaat.

Wijkfora 2016-2017

Sinds 2002 organiseerde Brussel Participatie ongeveer 150 openbare vergaderingen onder de naam Wijkforums of vroeger Wijkadviescommissies.

Het gehele of gedeeltelijke gebruik van de documenten moet worden aangevraagd bij de Stad Brussel. Elk gebruik moet de datum van de vergadering en de bron (Stad Brussel) vermelden, plus de vermelding dat het om archiefdocumenten gaat.

Inforums 2007-2014

Louiza

 • Louiza (PDF, 1.72 MB) (15 mei 2013)
 • Louiza (PDF, 705.94 KB) (24 mei 2011)
 • Louiza (PDF, 810.68 KB) (18 mei 2010)
 • Louiza (PDF, 513.42 KB) (14 mei 2009)
 • Louiza (PDF, 1.70 MB)(28 mei 2008)

Noord-Oost

Noordwijk

 • Noordwijk (PDF, 704.86 KB) (25 september 2013)
 • Noordwijk (PDF, 1.86 MB) (28 september 2011)
 • Noordwijk (PDF, 434.14 KB) (29 september 2010)
 • Noordwijk (PDF, 511.86 KB) (29 september 2009)
 • Noordwijk (PDF, 539.82 KB) (11 december 2008)
 • Noordwijk (PDF, 307.18 KB) (12 december 2007)

Laken-Noord

Laken-Zuid

Neder-Over-Heembeek

Haren

 • Haren (PDF, 862.22 KB) (24 januari 2013)
 • Haren (PDF, 948.86 KB) (24 januari 2012)
 • Haren (PDF, 1.13 MB) (26 januari 2011)
 • Haren (PDF, 1.02 MB) (27 januari 2010)
 • Haren (PDF, 607.82 KB) (29 januari 2009)
 • Haren (PDF, 662.41 KB) (30 januari 2008)

Vijfhoek

Vijfhoek-Noord
Vijfhoek-Oost
Vijfhoek-Zuid
Vijfhoek-West

Verslagen vergaderingen 2006

 • Haren (PDF, 420.91 KB) (25 januari 2006)
 • Laken (PDF, 383.70 KB) (15 maart 2006)
 • Louiza (PDF, 784.64 KB) (10 mei 2006)
 • Neder-Over-Heembeek (PDF, 547.98 KB) (15 februari 2006)
 • Noord (PDF, 301.97 KB) (31 januari 2006)
 • Noord-Oost (PDF, 692.48 KB) (26 april 2006)
 • Vijfhoek (PDF, 295.82 KB) (7 juni 2006)

Verslagen vergaderingen 2005

Verslagen vergaderingen 2004

Verslagen vergaderingen 2003

Verslagen vergaderingen 2002

 • Vijfhoek (PDF, 497.80 KB) (14 november 2002)

AGENDA