Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Wijkraad Neder-Over-Heembeek - Mutsaard

Half maart 2020 wordt een eerste Wijkraad in het leven geroepen in de Stad Brussel. De Wijkraad Neder-Over-Heembeek - Mutsaard zal 11 burgers en 6 vertegenwoordigers uit de plaatselijke vrijwilligerssector tellen. 

Wat is een Wijkraad?

De Wijkraad wil samen bouwen aan de Stad door:

  • het oriënteren van lokale, publieke investeringen (participatiebudget van 1 miljoen euro)
  • de betrokkenheid van burgers te verhogen
  • de innovatie in de wijk te bevorderen

Meer info:

Samenstelling en aanduiding

Op 3 februari 2020 hebben 2.000 inwoners van Neder-Over-Heembeek - Mutsaard een persoonlijke brief ontvangen. Zij werden door een loting gekozen om zich voor te stellen als kandidaat-lid.

Een 2de loting vindt plaats met de kandidaturen die begin maart werden ontvangen. Deze trekking moet zorgen voor een diversiteit aan profielen in termen van leeftijd, woonplaats, sociaal-professionele activiteit, taal, geslacht en opleidingsniveau. Deze burgers zullen worden bijgestaan door 6 vertegenwoordigers uit de plaatselijke vrijwilligerssector (geselecteerd na een oproep tot het indienen van kandidaturen).

Vergaderingen van de Wijkraad

De leden van de Wijkraad beginnen hun éénjarige missie (na hun installatie door de Gemeenteraad) met een eerste informatiebijeenkomst op 14 maart 2020. De Wijkraad zal daarna elke maand bijeenkomen.

Meer info

U kan het project hier volgen:

Gemaakt 06/02/2020 (bewerkt op 06/02/2020)