Wilsverklaring - euthanasie

Iedereen die in staat is om zijn wil te uiten, meerderjarig of minderjarig, en die een rijksregisternummer heeft, kan een wilsverklaring over euthanasie opstellen. De verklaring moet mede worden ondertekend door twee getuigen, waarvan ten minste één iemand die geen materieel belang heeft in geval van overlijden en eventueel door meerderjarige vertrouwenspersonen.

U heeft de mogelijkheid om deze wilsverklaring te laten registreren (bij de gemeentelijke administratie) in de database van de FOD Volksgezondheid, waartoe de artsen toegang hebben. De verklaring en de registratie moeten om de 5 jaar worden verlengd.

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

  • Identiteitskaart
  • Het ingevulde formulier van wilsverklaring bij de registratie van de verklaring

Tarief

  • Gratis

Wachttijd

  • Onmiddellijk aan het loket, voor het verkrijgen van het formulier
  • Op afspraak voor de registratie