Wilsverklaring - euthanasie

Iedereen die in staat is om zijn wil te uiten, meerderjarig of minderjarig, en die een rijksregisternummer heeft, kan een wilsverklaring over euthanasie opstellen. De verklaring moet op dezelfde datum mede worden ondertekend door twee getuigen, waarvan ten minste één iemand die geen materieel belang heeft in geval van overlijden en eventueel door meerderjarige vertrouwenspersonen.

U heeft de mogelijkheid om deze wilsverklaring te laten registreren (bij de gemeentelijke administratie) in de database van de FOD Volksgezondheid, waartoe de artsen toegang hebben.

Wilsverklaringen over euthanasie die vanaf 2 april 2020 werden gedaan, hebben automatisch een onbeperkte duur (in plaats van 5 jaar). Als u zo'n verklaring hebt afgelegd, moet u die niet meer verlengen.

Wilsverklaringen die vóór 2 april 2020 zijn afgelegd, blijven 5 jaar geldig en moeten wel worden vernieuwd.

Hoe aanvragen?

Vereiste documenten

  • Identiteitskaart
  • Het ingevulde formulier van wilsverklaring bij de registratie van de verklaring

Tarief

  • Gratis

Wachttijd

  • Onmiddellijk

ZIE OOK