Aanpassing woonerf Vijfhoek

Sinds dinsdag 1 september 2020 wordt de Vijfhoek opgedeeld in verschillende woonerven waar leefbaarheid en veiligheid prioritair zijn en waar de maximale snelheid van 20 km/u wordt behouden.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vormde de Stad Brussel de Vijfhoek om tot woonerf (met ingang van 11 mei 2020). Zo creëerde de Stad meer ruimte om de fysieke afstandsregels te kunnen respecteren. De Stad Brussel heeft beslist om deze tijdelijke maatregel aan te passen om zo beter afgestemd te zijn op bewoners en handelaars, maar ook op pendelaars, bezoekers, klanten,...

Wat is een woonerf?

  • Voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken, niet alleen de voetpaden.
  • Circulatie is toegestaan, met een maximumsnelheid van 20 km/u om de voorrang van voetgangers en de veiligheid van fietsers te garanderen.
  • Bestaande voetgangerszones behouden hun statuut als voetgangerszone.

Meer info:

Politieverordeningen en plannen

Gemaakt 06/05/2020 (bewerkt op 20/04/2023)

ZIE OOK