Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Vijfhoek wordt woonerf

Vanaf 11 mei 2020 wordt de hele Vijfhoek een woonerf. Deze tijdelijke maatregel moet het gemakkelijker maken om de social distancing te respecteren en een afstand van 1,5 m tussen mensen te bewaren.

Wat is een woonerf?

  • Voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken, niet alleen de voetpaden.
  • Voertuigen zijn toegestaan, met een maximumsnelheid van 20 km/u om de voorrang van voetgangers en de veiligheid van fietsers te garanderen.
  • Bestaande voetgangerszones behouden hun statuut als voetgangerszone.

Perimeter?

Hoe werkt het?

Duur van de maatregel?

  • 3 maanden
  • Het omvormen tot woonerf houdt rekening met de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de werking ervan wordt regelmatig geëvalueerd.

Meer info?

Algemeen

Waarom wordt de Vijfhoek woonerf?

Deze voorlopige maatregel moet het makkelijker maken om een veilige afstand van 1,5 m te bewaren tussen elkaar. Eens de COVID-19-maatregelen versoepeld kunnen worden, zullen er stilaan ook meer verplaatsingen gemaakt worden. Die wil de Stad Brussel zo veilig mogelijk laten gebeuren, op basis van het STOP-principe (stappen – trappen – openbaar vervoer – personenwagens).

Wat is een woonerf precies?

In een woonerf mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken, en niet enkel de voetpaden. Voertuigen zijn er toegestaan met een maximumsnelheid van 20 km/u om de voorrang van voetgangers en de veiligheid van fietsers te garanderen. De bestaande voetgangerszones behouden hun statuut van voetgangerszone.

Twee uitzonderingen: de hulpdiensten (ziekenwagen, brandweer en politie) - in geval van een noodsituatie - en de tram blijven voorrang hebben en mogen sneller dan 20 km/u rijden. Deze prioriteit van de tram wordt ook verklaard door de benodigde remtijd.

Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. Voetgangers mogen wel de doorgang van het verkeer niet opzettelijk belemmeren.

Waarom knipperen de driekleurige verkeerslichten oranje in de Vijfhoek?

De driekleurige verkeerslichten in de Vijfhoek knipperen oranje. Dat wil zeggen dat je er geen rekening meer mee moet houden. De driekleurige verkeerslichten blijven wel werken waar de tram rijdt en moeten daar dus door alle weggebruikers gerespecteerd worden. In de Vijfhoek is dat op twee plaatsen:

  1. De as Koningsstraat – Koningsplein – Regentschapsstraat – Poelaertplein – Vierarmenstraat, gebruikt door de lijnen 92 en 93
  2. De as Houthulstbosstraat – Oeverpoort – Handelskaai – IJzerplein, gebruikt door de lijn 51

Voor hoe lang zal de Vijfhoek woonerf zijn?

Er is een periode van 3 maanden vastgelegd, die ingaat vanaf maandag 11 mei 2020. Deze voorlopige maatregel wordt regelmatig aan een operationele evaluatie onderworpen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad oplegt. Een verlenging is mogelijk.

Waarom is in de Stad Brussel enkel de Vijfhoek woonerf?

Omdat dit een duidelijk af te bakenen zone is.

Wat verandert er voor mij als voetganger in de Vijfhoek?

Als je je als voetganger verplaatst, mag je voortaan de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.

Wat verandert er voor mij als fietser in de Vijfhoek?

Voor fietsers blijft gelden: gebruik de fietspaden. Als die er niet zijn: rijd rechts op de baan.

Mag ik nu vrij over straat lopen?

Ja. In een woonerf mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken om zich te verplaatsen. Het is wel verboden om de doorgang van bestuurders opzettelijk te belemmeren. Opgelet, de tram heeft altijd voorrang, net als de hulpdiensten (ziekenwagen, brandweer en politie) in geval van een noodsituatie.

Zorgt het woonerf er niet voor dat er mensen zullen samenkomen?

De inrichting van de Vijfhoek als woonerf is bedoeld om de inwoners van de Stad Brussel meer ruimte te geven en verplaatsingen zo veilig mogelijk te laten gebeuren, in het kader van de door de Nationale Veiligheidsraad toegestane verplaatsingen ( www.info-coronavirus.be).

Parkeren

Is de Vijfhoek nog altijd even bereikbaar met de auto?

Ja, auto’s mogen nog steeds de Vijfhoek in. De winkelstraten blijven bereikbaar, net als de publieke parkings. Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen en indien nodig moeten ze stoppen.

Kan ik mijn auto nog parkeren in de Vijfhoek?

Ja, er verandert niets aan de parkeermogelijkheden. Parkeren op straat en in de publieke parkings blijft mogelijk. De leveringszones voor laden en lossen blijven ook behouden.

Openbaar vervoer & verhuur

Heb ik als voetganger ook voorrang op de tram?

Neen. De tram heeft altijd voorrang, ook op voetgangers. Wees altijd voorzichtig in de buurt van tramrails en kijk naar de lichten wanneer je wil oversteken.

Zullen bussen nu met vertraging rijden, omwille van de snelheidsbeperking van 20 km/u?

Neen, de bussen zullen niet met vertraging rijden. Tijdens de afbouw van de lockdown en de maanden juli en augustus zal er minder verkeer zijn in de Vijfhoek dan gewoonlijk. Omdat de bussen geen vertraging oplopen of geblokkeerd worden in de files, zullen ze vlotter kunnen rijden en het effect van de verminderde maximumsnelheid kunnen opvangen. Voor reizigers is niet zozeer de maximumsnelheid van de bus belangrijk, maar wel de regelmaat en de betrouwbaarheid van de buslijnen, zo geeft onderzoek van de MIVB aan. En die varen wel bij een woonerf met minder files.

Ik verhuur scooters/auto's/deelsteps. Wat verandert er voor mij?

Er wordt geen specifieke actie van verhuurbedrijven verwacht. Al is het wel nuttig om je gebruikers te informeren over de snelheidsbeperking van 20 km/u in de Vijfhoek.

Handelaars

Er staat een file voor mij in de winkel. Mag ik op de straat gaan staan om 1,5 m afstand te bewaren in de rij?

Ja, voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken, en niet enkel de voetpaden. Maar ze mogen de doorgang van het verkeer niet opzettelijk belemmeren.

Gemaakt 06/05/2020 (bewerkt op 21/05/2020)

ZIE OOK