Maatregelen coronavirus

 

Gemeentelijke retributies

Een retributie is verschuldigd ten gevolge van een dienst bewezen door de gemeente aan en ten voordele van een instelling of een gezin, ongeacht of deze dienst vrij gekozen werd of door een reglementering opgelegd werd.

Vergoedingsreglementen

Vergoedingsreglement voor de uitvoering van werken

Vergoedingsreglement op de administratieve prestaties

Vergoedingsreglement op de prestaties van openbare hygiëne