Werken bij de Stad Brussel

De personeelsleden van de Stad Brussel zetten zich in om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden aan de burger. Ze oefenen zeer verschillende beroepen uit: kinderverzorgster, ingenieur, architect, jurist, bureaubediende, arbeider, straatveger,...

Vacatures bij de gemeentelijke administratie

Vacatures Openbaar onderwijs

Andere lopende vacatures

Bravvo (dienst preventie)

OCMW

Diversiteitsplan

Werken met een handicap

De Stad Brussel voert een beleid van diversiteit, niet-discriminatie en gelijke kansen en gaat in de eerste plaats op zoek naar talent.

Kandidaten met een handicap voegen bij hun sollicitatie volgend formulier:

De coördinator van het integratieplan overloopt de cv's en kijkt hoe de werkpost van de kandidaat kan worden aangepast aan de handicap. Hij staat de kandidaat tijdens het volledige selectieproces bij en volgt hem ook tijdens de eerste maanden na zijn indiensttreding. Het volledige actieplan kan hier worden gedownload:

De Stad Brussel werft studenten aan voor verschillende functies tijdens de schoolvakanties.

Kerstvakantie 2017-2018

De dienst Netheid (departement Wegeniswerken) zoekt straatvegers voor de kerstvakantie (van 27 december tot 5 januari 2018). Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het uitvoeren van verschillende reinigingsmissies, het gebruiken van een stootkarretje, het opvegen van de stoepen en openbare ruimten, het laden van voertuigen met allerlei afval,...

De werkuren lopen van 6u30 tot 14u45, met een middagpauze van 11u30 tot 12u45, voor wat betreft de ochtendploeg, en van 12u15 tot 20u30, met een pauze van 16u30 tot 17u15, voor de namiddagploeg.

Inschrijven kan tot 17 november 2017 via:

De Stad Brussel zorgt ervoor dat elk jaar heel wat studenten en leerlingen hun schoolse kennis kunnen verrijken door stage te lopen in een van de stadsdiensten.

Kandidaten moeten het volgende opsturen: een cv en een motivatiebrief met daarin de gevolgde studies, de stageperiode en de taken en objectieven die tijdens de stage worden vooropgesteld. Om stage te kunnen doen bij de Stad Brussel, moet deze plaatsvinden in het kader van een opleiding. Het gaat dus om onbetaalde stages, die moeten gedekt zijn door een stageovereenkomst opgesteld door jouw school of vormingscentrum.

Met aanvragen die onvolledig zijn of die niet voldoen aan alle criteria die hierboven vermeld staan, wordt geen rekening gehouden. De aanvraag moet ons bereiken minstens vier weken voor het begin van de stage.

Indien de stageaanvraag aanvaard wordt, moeten deze documenten ten laatste vier weken voor het begin van de stage ingediend worden:

  • een recto/verso kopie van de identiteitskaart
  • de stageovereenkomst (in drie exemplaren), ondertekend door de stageair en de school
  • een uittreksel uit het strafregister model 2 (voor stages in de kinderopvang en animator)

Wie geïnteresseerd is in een schoolstage, kan zijn of haar cv en een motivatiebrief opsturen via het:

Meer info over werkgelegenheid en opleidingen in Brussel:

PRAKTISCHE INFO