Afspraak maken

De dienst Bevolking/Identiteitsbewijzen biedt de mogelijkheid om een online afspraak te maken voor bepaalde verrichtingen.

 • aanvragen en afhalen van een rijbewijs
 • aanvragen en afhalen van een identiteitskaart
 • hernieuwen van een verblijfskaart C, E, E+, F+, Annex 8 en Annex 19
 • afhalen van een verblijfskaart
 • aanvragen en afhalen van een paspoort
 • afhalen van PIN/PUK-codes
 • productie van documenten in het kader van het verblijf
 • verklaring van vertrek naar het buitenland (Model 8)
 • aanvraag van permanent verblijf (Annex 22)
 • verandering in het Rijksregister (naam, burgerlijke stand,...)

Opgelet: alleen de personen die houder zijn van een kaart C, E, E+, F+, Annex 8 of Annex 19 (symbool te zien op de kaart) kunnen een afspraak maken via de website van de Stad Brussel. De houders van andere verblijfskaarten hangen af van het Vreemdelingenbureau en moeten een afspraak maken met deze dienst door een e-mail te zenden naar één van de volgende adressen:

De volgende documenten kunnen worden afgehaald met een geschreven volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene:

 • een identiteitskaart, kids-ID, niet-biometrische verblijfskaart (ook vereist: de PIN/PUK-codes van de houder van de kaart)
 • een rijbewijs (ook vereist: het oude rijbewijs van de houder dat moet worden terugbezorgd)
 • het paspoort

Maak telefonisch een afspraak voor:

 • aanvragen in dringende/hoogdringende procedure van een identiteitskaart, kids-ID, verblijfkaart (voor zover u in het bevolkingsregister ingeschreven bent), op het nummer 02 279 35 40
 • paspoortaanvragen in dringende procedure op het nummer 02 279 35 60

Afspraak rechtstreeks aan het loket (3de verdieping Vreemdelingenbureau) voor verblijfskaarten E, Annex 8 en Annex 19.

Opmerking: door een uur te kiezen in de agenda verbindt u zich ertoe uw afspraak te eerbiedigen en om effectief aanwezig te zijn op de dienst op het gekozen uur. Elke vertraging heeft als gevolg dat u uw afspraak verliest en in de gewone rij komt te staan (zie algemene voorwaarden).

 • ingeschreven zijn in de Stad Brussel (1000, 1020, 1120, 1130 Brussel)
 • alle gevraagde documenten klaarmaken voor de afspraak om bediend te worden op het aangegeven uur

Een nieuwe afspraak of nieuw ticket moet worden aangevraagd als:

 • u te laat bent op uw afspraak
 • u niet over alle gevraagde documenten beschikt
 • u niet beantwoordt aan de voorwaarden voor de afgifte van het gevraagde document

Door te klikken op de knop 'Een afspraak maken', gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.