Afspraak maken

De Stad Brussel biedt de mogelijkheid om een online afspraak te maken voor bepaalde verrichtingen.

Opgelet: maak een afspraak voor de juiste verrichting, anders wordt u mogelijk niet geholpen.

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via alle beschikbare selfloketten en pc's MyBXL.

 • aanvragen van een rijbewijs
 • aanvragen van een identiteitskaart
 • hernieuwen van een verblijfskaart C, E, E+, F+, Annex 8 en Annex 19
 • aanvragen van een paspoort
 • concessie - aankoop en verlenging
 • terugname urn uit een columbarium
 • verbintenis tot tenlasteneming
 • toegang tot een voetgangerszone
 • euthanasie (wilsverklaring)
 • fiscale en niet-fiscale schulden

Voor Europeanen (EU) en gelijkgestelden:

 • productie van documenten in het kader van het verblijf
 • aanvraag van permanent verblijf (Annex 22)
 • veranderingen in het Rijksregister (naam, burgerlijke stand,...)
 • afhalen van een verklaring van inschrijving (Bijlage 8)
 • eerste inschrijving (gezinshereniging, werknemers, zelfstandigen, houders van voldoende bestaansmiddelen, werkzoekenden)

Voor niet-Europeanen (niet-EU):

 • aankomstverklaring
 • inschrijving student (met visum D)
 • legalisatie verbintenis tot tenlasteneming
 • tijdelijke bescherming - verlenging van de verblijfstitel (Kaart A)

Voor handelaren:

 • horecavergunningen
 • ambulante handel en kermissen
 • standplaats op de markten
 • verzoeken om informatie en ondersteuning
 • fiscale en niet-fiscale schulden

De volgende documenten kunnen worden afgehaald met een geschreven volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene:

 • een identiteitskaart, kids-ID, niet-biometrische verblijfskaart (ook vereist: de PIN/PUK-codes van de houder van de kaart)
 • een rijbewijs (ook vereist: het oude rijbewijs van de houder dat moet worden terugbezorgd)
 • het paspoort

Maak telefonisch een afspraak voor:

 • aanvragen in dringende/hoogdringende procedure van een identiteitskaart, kids-ID, verblijfkaart (voor zover u in het bevolkingsregister ingeschreven bent), op het nummer 02 279 35 40
 • paspoortaanvragen in dringende procedure op het nummer 02 279 35 60

Afspraak rechtstreeks aan het loket (Vreemdelingenbureau) voor de spoedprocedure voor verblijfskaarten E.

Opmerking: door een uur te kiezen in de agenda verbindt u zich ertoe uw afspraak te eerbiedigen en om effectief aanwezig te zijn op de dienst op het gekozen uur. Elke vertraging heeft als gevolg dat u uw afspraak verliest en in de gewone rij komt te staan (zie algemene voorwaarden).

 • ingeschreven zijn in de Stad Brussel (1000, 1020, 1120, 1130 Brussel)
 • alle gevraagde documenten klaarmaken voor de afspraak om bediend te worden op het aangegeven uur

Een nieuwe afspraak of nieuw ticket moet worden aangevraagd als:

 • u te laat bent op uw afspraak
 • u niet over alle gevraagde documenten beschikt
 • u niet beantwoordt aan de voorwaarden voor de afgifte van het gevraagde document

Door te klikken op de knop 'Een afspraak maken', gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

ZIE OOK