Overslaan en naar de inhoud gaan

Afspraak maken

De Stad Brussel biedt de mogelijkheid om een online afspraak te maken voor bepaalde verrichtingen.

Opgelet: maak een afspraak voor de juiste verrichting, anders word je mogelijk niet geholpen.

Wegens een hoge druk op de hernieuwing van identiteitskaarten en rijbewijzen lopen de termijnen voor een afspraak voor het aanvragen van een kaart of rijbewijs op tot 2 tot 3 maanden.

De dienst doet zijn best om regelmatig nieuwe mogelijkheden op afspraken in te lassen en raadt je dan ook aan om regelmatig de website te raadplegen als de afspraak te ver lijkt.

Burgers die dringend een kaart of rijbewijs moeten aanvragen door diefstal van hun documenten, kunnen zich ter plaatse begeven en een afspraak vragen aan het onthaal.

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via alle beschikbare selfloketten en pc's MyBXL.

 • aanvragen van een rijbewijs
 • aanvragen van een identiteitskaart
 • hernieuwen van een verblijfskaart C, E, E+, F+, Annex 8 en Annex 19
 • aanvragen van een paspoort
 • concessie - aankoop en verlenging
 • terugname urn uit een columbarium
 • verbintenis tot tenlasteneming
 • toegang tot een voetgangerszone
 • euthanasie (wilsverklaring)
 • fiscale en niet-fiscale schulden

Voor Europeanen (EU) en gelijkgestelden:

 • productie van documenten in het kader van het verblijf
 • aanvraag van permanent verblijf (Annex 22)
 • veranderingen in het Rijksregister (naam, burgerlijke stand,...)
 • afhalen van een verklaring van inschrijving (Bijlage 8)
 • eerste inschrijving (gezinshereniging, werknemers, zelfstandigen, houders van voldoende bestaansmiddelen, werkzoekenden)

Voor niet-Europeanen (niet-EU):

 • aankomstverklaring
 • inschrijving student (met visum D)
 • legalisatie verbintenis tot tenlasteneming
 • tijdelijke bescherming - verlenging van de verblijfstitel (Kaart A)

Voor handelaren:

 • horecavergunningen
 • ambulante handel en kermissen
 • standplaats op de markten
 • verzoeken om informatie en ondersteuning
 • fiscale en niet-fiscale schulden

De volgende documenten kunnen worden afgehaald met een geschreven volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene:

 • een identiteitskaart, kids-ID, niet-biometrische verblijfskaart (ook vereist: de pin/puk-codes van de houder van de kaart)
 • een rijbewijs (ook vereist: het oude rijbewijs van de houder dat moet worden terugbezorgd)
 • het paspoort

Maak telefonisch een afspraak voor:

 • aanvragen in dringende/hoogdringende procedure van een identiteitskaart, kids-ID, verblijfkaart (voor zover je in het bevolkingsregister ingeschreven bent), op het nummer 02 279 35 40
 • paspoortaanvragen in dringende procedure op het nummer 02 279 35 60

Afspraak rechtstreeks aan het loket (Vreemdelingenbureau) voor de spoedprocedure voor verblijfskaarten E.

Opmerking: door een uur te kiezen in de agenda verbind je je ertoe je afspraak te eerbiedigen en om effectief aanwezig te zijn op de dienst op het gekozen uur. Elke vertraging heeft als gevolg dat je je afspraak verliest en in de gewone rij komt te staan (zie algemene voorwaarden).

 • ingeschreven zijn in de Stad Brussel (1000, 1020, 1120, 1130 Brussel)
 • alle gevraagde documenten klaarmaken voor de afspraak om bediend te worden op het aangegeven uur

Een nieuwe afspraak of nieuw ticket moet worden aangevraagd als:

 • je te laat bent op je afspraak
 • je niet over alle gevraagde documenten beschikt
 • je niet beantwoordt aan de voorwaarden voor de afgifte van het gevraagde document

Door te klikken op de knop 'Een afspraak maken', ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.