Hulpdiensten en noodnummers

Deze hulpdiensten zijn in noodgevallen te gebruiken.

Een oproep naar de hulpdiensten 100 - 101 - 103 - 107 - 110 - 112 is gratis. Dat geldt eveneens voor oproepen naar nummers die met 0800 beginnen.

LogoNummerDienst
Logo Rode Kruis

105

Rode Kruis
Hulp en interventie in geval van ongevallen en rampen.

Website: Externe site Rode Kruis

Antigifcentrum logo

070 245 245

Antigifcentrum
Dringende medische hulp 24 uur per dag.

Website: Externe site Antigifcentrum

Logo Zelfmoordpreventie 1813

1813

Zelfmoordpreventie

Telefonische hulpdienst 24 uur per dag, anoniem. Er wordt zeker naar u geluisterd door een ploeg vrijwilligers die uit een permanent team van het centrum bestaat. Deze personen luisteren naar de beller. Het gratis nummer is zowel voor de persoon die een zelfmoordcrisis doormaakt als voor diens omgeving bedoeld.
Website: Externe site Zelfmoord1813

Logo SOS 112

112

Europese noodoproep

112 is een Europees noodnummer dat u in de lidstaten van de Europese Unie kunt gebruiken voor dringende hulp van de brandweer, een medisch team of de politie.
Website: Externe site 112 SOS
Applicatie: Externe site app 112 BE

Logo Brandweer en ambulance

100

Brandweer en ambulance
Dienst van de brandweer.
Medische noodhulp 24 uur per dag.

Website: Externe site Brandweer Brussel

Logo federale politie

101

Federale politie

Enkel in geval van uiterste nood.

Website: Externe site Federale Politie

Logo 17221722Enkel bij niet-dringende interventies van de brandweer tijdens storm of wateroverlast: nummer 1722 of online formulier op Externe site 1722
Wespennesten: online formulier op Externe site 1722
Logo Child Focus

116 000

Child Focus
Europees centrum voor verdwenen en seksueel uitgebuite kinderen.
Telefonische hulpdienst 24u per dag.

Het centrum biedt actieve ondersteuning bij de zoektocht naar verdwenen of ontvoerde kinderen, vecht tegen de verdwijning en de seksuele uitbuiting van kinderen en werkt mee aan de begeleiding van slachtoffers.
Website: Externe site Child Focus

Logo Sibelga0800 19 400

Sibelga - gasgeur

Noodnummer voor het melden van een gasreuk in een woning, gebouw of straat.
Website: Externe site Sibelga

Logo Sibelga02 274 40 66

Sibelga - elektriciteitsstoring en defecte straatlampen

Noodnummer voor het melden van een elektriciteitspanne (stroompanne), stroomschommelingen (stroomstoring) in een woning of wijk, en defecte straatverlichting.
Website: Externe site Sibelga.

Logo Vivaqua02 739 52 11

Vivaqua

Noodnummer bij een technisch noodgeval op het waterleidingnet en het rioleringsnet.
Website: Externe site Vivaqua

Logo Leefmilieu Brussel02 775 78 70

Leefmilieu Brussel

Externe site Overtredingen inzake milieu en dierenwelzijn (lawaai, vervuiling, afval,...)
Externe site Contacteer Leefmilieu Brussel

Andere onlinediensten zijn hulp- en infolijnen die een luisterend oor bieden.

ZIE OOK