Contact

Algemeen contact

  • 02 279 22 11

Contact met een politieke vertegenwoordiger of dienst

Wie een politieke vertegenwoordiger of een administratieve dienst rechtstreeks wil contacteren, moet de webpagina van de persoon of dienst in kwestie raadplegen, met name:

Openingsuren

Cel Web

Om contact op te nemen met de cel Web (enkel voor het beheer van de website):