College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel bestaat uit 11 leden en de voorzitter van het OCMW.

De gemeenteraad kiest de schepenen, die samen met de burgemeester het College van Burgemeester en Schepenen vormen.

Het College is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De aanwezigheid in dat College van mannen en vrouwen is verplicht.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een stimuleringsregeling om de aanwezigheid van zowel Franstalige als Nederlandstalige leden in het College van Burgemeester en Schepenen te promoten.

College van Burgemeester en Schepenen